Aktualizace Safetica pomocí instalačního souboru

Tento článek popisuje aktualizaci Safetica pomocí instalačního souboru, pokud není dostupná automatická aktualizace, nebo je server v DMZ.

Aktualizaci existující instalace Safetica vždy provádějte tímto způsobem pro předejití potíží s různými verzemi komponent.

Aktualizaci Safetica pomocí instalátoru lze provést následujícími kroky:

  1. Při každé aktualizaci znovu stáhněte nejnovější instalátor z tohoto odkazu.
  2. Spusťte Safetica Management Console a přejděte do části ÚdržbaAktualizace a nasazení – záložka Možnosti aktualizace.
  3. Klikněte na Aktualizovat ze souboru a vyberte stažený instalátor.
  4. Aktualizaci potvrďte tlačítkem Stáhnou a aktualizovat verzi v záložce Aktualizace serveru.
  5. Následně proběhne automatická aktualizace Safetica.
  6. Po úspěšné aktualizaci serverové služby Vás konzole vyzve k dokončení aktualizace pomocí aktualizace jí samé.

V tuto chvíli budete mít aktuální Safetica server i Safetica konzoli. Pro aktualizaci Safetica klientů na koncových stanicích postupujte způsobem popsaným v části B) článku Jak aktualizovat Safetica server a klienty na novou verzi.