Datové kategorie ve funkci Citlivá data

Datové kategorie umožňují určit, jaká jsou ve vaší společnosti citlivá data (například rodná čísla, čísla kreditních karet, know-how popsané regulárními výrazy atd.), a detekovat soubory, které tato data obsahují.

Datové kategorie definované na základě obsahu vám pomohou zajistit soulad s nařízeními, jako jsou GDPR, HIPAA, PCI-DSS a další. Můžete rovněž detekovat konkrétní klíčová slova či regulární výrazy, které jsou ve firmě považovány za citlivé. Také můžete vybírat vestavěné slovníky, předdefinované algoritmy, klíčová slova a regulární výrazy, které se budou vyhledávat ve firemních souborech.