Deaktivace koncových stanic

Následující článek popisuje jak správně deaktivovat Safetica na koncové stanici.

V případě potřeby deaktivovat klienty, přejděte do části Údržba – Deaktivace koncových stanic – v Režimu nastavení zvolte deaktivovat Safetica Endpoint Client.

Jakmile se toto nastavení aplikuje na stanici, všechny Safetica procesy se pozastaví. Následně je tento stav zobrazený pomocí ikony SA v uživatelském stromu v Safetica. Používejte tuto funkci s rozvahou, jelikož po deaktivaci není klient monitorován. Deaktivace je aplikována na stanici, popřípadě celou skupinu, zvolenou v uživatelském stromě.

Safetica má dvě úrovně celkové deaktivace – Safetica Endpoint Client deaktivaci a Úplnou deaktivaci. A částečné deaktivace Síťové vrstvy, MAPI doplňku, Služby DLP, atd. Úplná deaktivace deaktivuje také Safetica ovládače zařízení, které jsou spuštěny na pozadí. Pro úplnou deaktivaci je nutné následně restartovat klientskou stanici. Je možné deaktivovat pouze některé komponenty Safetica a tím identifikovat, které komponenta má na chod počítače vliv.

V případě, jestli je vytvořen více než jeden Administrátorský účet v Safetica, navrhujeme vybrat jednoho/malou skupinu Administrátorů a pouze jim povolit deaktivování koncový stanic. Deaktivací jedné stanice není ohrožena bezpečnost celé sítě