DLP Varování

Safetica ONE od verze 9.3 nabízí nové DLP varování v případech:

 1. Porušení DLP politiky
  Varování na každé porušení DLP bezpečnostní politiky uživatelem. Varování může být odesláno každých 10 minut.
 2. Hromadné porušení DLP politiky 
  Varování upozorňuje na hromadné* porušení DLP bezpečnostní politik. Varování může být odesláno jednou denně.
 3. Přesun nechráněných citlivých dat mimo koncovou stanici
  Varování v případě hromadného* počtu citlivých dat, která nejsou chráněna DLP bezpečnostmi politikami, a opustila koncovou stanici. Varování může být odesláno jednou denně.
 4. Přesun nechráněných citlivých dat na specifické umístění
  Varování v případě hromadného* počtu citlivých dat, která nejsou chráněna DLP bezpečnostními politikami, a odešli na jedno umístění**. Varování může být odesláno jednou denně.

*hromadné = 10 x za jeden den; počítadlo se nuluje vždy půlnoci.

** za jedno umístění se považuje:

 • data odeslána na 1 emailovou adresu
 • data nahrána na 1 webovou stránku
 • data přesunuta na 1 USB disk
 • data přesunuta na 1 cloudovou službu (webové rozhraní či desktopový klient)
 • data odeslána prostřednicím Instant messaging aplikací
 • data odeslána na jakoukoliv tiskárnu (fyzickou či virtuální)