Hromadná instalace Safetica instalátoru pomocí GPO

Pokud používáte Active Directory, můžete downloader agenta nainstalovat hromadně pomocí Skupinové politiky (Group Policy). Pro využití hromadné instalace je potreba z univerzálního balícku vyextrahovat príslušný MSI balícek downloader agenta.

Instalace bude popsána na příkladu instalace pomocí zásad skupiny ve Windows Server 2008 R2. Popisované názvy a nekteré kroky se mohou mírně lišit v závislosti na verzi serverového systému.

 • 1. Instalační balíček (Safetica instalátor) uložte na sdílený disk nebo do sdíleného adresáře ve firemní síti a nastavte práva pro přístup (postačí čtení a spuštění) k této složce požadované skupině (pravděpodobně výchozí – Domain Users a Domain Computers) - v případě potíží s přístupem prosím zkuste práva upravit a nastavit úplnou kontrolu pro všechny uživatele.
 • 2. Běžte do Nástroje pro správu -> Správa zásad skupiny (Start -> Spustit -> napište gpmc.msc a potvrďte).

gpo1

 • 3. Klikněte pravým tlačítkem na organizační jednotku, na které chcete nasadit downloader agent, a zvolte Vytvořit objekt zásad skupiny v této doméně a propojit jej sem ...

gpo2

 • 4. Pojmenujte nový objekt (například Safetica Deployment).
 • 5. Zvolte vaši nově vytvořenou zásadu skupiny a přes pravé tlačítko zvolte Upravit.

gpo3

 • 6. V okně, které se otevře, přejděte do Konfigurace počítače -> Zásady -> Nastavení softwaru a klikněte na Instalace softwaru.

gpo4

 • 7. Klikněte pravým tlačítkem na okno se seznamem softwaru a zvolte Nová položka -> Balíček ...

gpo5

 • 8. V dialogu výběru MSI balíčku přejděte do sdílené síťové složky, kam jste nakopírovali MSI balíček s downloader agentem, a zvolte ho.

gpo6

 • 9. V následujícím dialogu zvolte Přiřazené a potvrďte.

gpo7

 • 10. Dále přejděte do Konfigurace počítače -> Šablony pro správu -> Součásti systému Windows -> Instalační služba systému Windows. Tam najděte položku Vždy nainstalovat se zvýšenými oprávněními a nastavte ji na Povoleno. Tím zajistíte, že se downloader agent nainstaluje na koncových stanicích správně a bez problémů.

gpo8

 • 11. Po restartu klientských počítačů, pro které byla vytvořena tato zásada, se na nich začne downloader agent automaticky instalovat. Pro vynucení aktualizace zásad je možné na klientské stanici zadat příkaz gpupdate /force.
 • 12. Tímto je konfigurace zásad dokončena a distribuce downloader agenta připravena. Při startu klientských počítačů se downloader agent nainstaluje.