Integrace řešení Safetica s Office 365

Zjistěte jak integrovat řešení Safetic s Microsoft Exchange Online, OneDrive a SharePoint.

Pokud konfigurujete integraci s Office 365 poprvé nebo pokud nastavujete nového Azure tenanta, proveďte kroky uvedené v tomto článku.

Níže uvedené kroky se vztahují na aplikaci Safetica 9.5 nebo novější.

 

V tomto článku se dozvíte:

Úvod

Safetica 9.5 automatizuje a značně zjednodušuje konfiguraci funkcí pro audit a ochranu emailů a souborů v cloudu. Díky integraci s Office 365 můžete nejen auditovat emaily a soubory, ale také chránit svůj email pomocí již nakonfigurovaných Safetica DLP politik. Pro správné fungování integrace musí být spuštěná služba WebSafetica.

Udělte aplikaci Safetica oprávnění k Azure tenantovi

Při konfiguraci níže uvedených funkcí se musíte přihlásit ke svému Azure tenantovi pomocí účtu s právy administrátora. Safetica tak získá oprávnění potřebná ke konfiguraci nastavení. Tato oprávnění jsou jí udělena pouze dočasně.

Safetica se zatím umí připojit vždy jen k jednomu tenantovi. Pokud byste se chtěli přepnout na jiného tenanta, musí Safetica vyčistit své nastavení. To může nějakou dobu trvat a vy se budete moci k novému tenantovi připojit až po dokončení čištění.

Audit a ochrana pro Exchange Online

V řešení Safetica můžete provádět audit cloudového emailu a zároveň jej chránit pomocí DLP politik.

DLP ochrana je k dispozici pouze v produktech Safetica Protection a Safetica Enterprise. Safetica Discovery obsahuje funkce pro provádění auditu.

Funkce auditu využívá ke sledování pohybu souborů v cloudu nastavení pro email z modulu Safetica Discovery.

 

Integrace DLP politik podporuje obecné politiky a politiky založené na metadatových datových kategoriích. Aplikační politiky, politiky založené na citlivém obsahu, kontextových pravidlech nebo vlastnostech souborů se neaplikují.

 

Safetica DLP politiky se aplikují na uživatele Azure AD, kteří odpovídají jejich nastavení (např. kořenová DLP politika se aplikuje na všechny uživatele Azure AD, kteří se nachází v uživatelském stromě Safetica; politika určená pro určitý uzel se aplikuje pouze na uživatele Azure AD, kteří do tohoto uzlu spadají atd.). DLP politiky se aplikují bez ohledu na to, zda uživatelé na počítači mají nainstalovanou aplikaci Safetica Client.

Chcete-li pro cloudové emaily v Exchange Online povolit audit anebo Safetica DLP ochranu:

  1. Přihlaste se do desktopové Safetica konzole.
  2. Přejděte do části Údržba / Nastavení integrace / Office 365 integrace.
  3. Chcete-li povolit funkci auditu, použijte posuvník Auditovat a zaznamenávat Office 365 e-maily.
  4. Chcete-li povolit Safetica DLP ochranu, použijte posuvník Aplikovat Safetica DLP politiky na Office 365 e-maily.
  5. Klikněte na []. Může se objevit přihlašovací okno Azure tenanta.

Audit pro OneDrive a SharePoint

Safetica provádí rovněž audit souborů v nástrojích OneDrive a SharePoint. Zjistíte tedy, jaké soubory se stahují nebo veřejně sdílí. Záznamy z auditu ale můžete zatím prohlížet pouze v WebSafetica v části Bezpečnost dat / Office 365

Chcete-li povolit tuto funkci:

  1. Přihlaste se do desktopové Safetica konzole.
  2. Přejděte do části Údržba / Nastavení integrace / Office 365 integrace.
  3. Povolte funkci posuvníkem Auditovat a zaznamenávat Office 365 souborové operace.
  4. Klikněte na []. Může se objevit přihlašovací okno Azure tenanta.

Více se o integraci s Office 365 dozvíte v tomto instruktážním videu.