Jak nastavit a spustit průzkum dat v Safetica ONE

Najděte soubory, které odpovídají zvolené datové kategorii.

Zjistěte, jaký citlivý obsah se skrývá v souborech uložených ve vybraných složkách na koncových zařízeních a v síťových složkách.

Průzkum dat lze provádět pouze s datovými kategoriemi typu citlivý obsah a existující klasifikace

V tomto článku zjistíte:

 

Jak nastavit průzkum dat

Chcete-li začít hledat soubory, které vyhovují určité datové kategorii:

1. Přejděte do Protection > Datové kategorie > pohled Nastavení.

2. Ze seznamu vlevo vyberte datovou kategorii typu citlivá data nebo existující klasifikace.

3. Klikněte na Nastavit a spustit průzkum.

4. V části Základní informace zadejte název průzkumu a přidejte uživatele, počítače nebo skupiny, u kterých se bude průzkum provádět.

5. V části Nastavení pravidla upřesněte, kterých souborů a složek se bude průzkum citlivých dat týkat. Máte dvě možnosti:

  • Definované cesty – vyhledá citlivá data na zadaných cestách. Prohledány budou jen soubory umístěné v zadaných složkách a všech jejich podsložkách.
  • Všechny místní disky – zjednodušuje průzkum dat, protože nemusíte zadávat cestu. Citlivá data se budou hledat na všech místních discích detekovaných na vybraném koncovém zařízení.

6. V části Opakování úlohy můžete nastavit, aby se průzkum opakoval v pravidelných intervalech. Můžete upřesnit, na kterých počítačích se bude opakovat a v kontextu jakého uživatele se bude provádět (například kvůli přístupovým právům).

Vyhledány budou soubory, pro které platí všechny části pravidla. Nemusí být zadány všechny části pravidla. Stačí, když bude vyplněna alespoň jedna část. Pokud nebude nějaká část vyplněna, bude platit pro všechny. 

7. Potvrďte vytvoření pravidla kliknutím na Dokončit.
8. Nastavení uložte kliknutím na .

HubSpot Video

 

Kde zobrazit výsledky průzkumu dat

Kde najít výsledky průzkumu dat zjistíte zde.