Jak vytvořit datovou kategorii založenou na již existující klasifikaci

Safetica ONE umí ve vlastnostech Microsoft Office dokumentů najít datovou klasifikaci aplikovanou jiným softwarem.

Více obecných informací o datových kategoriích se dozvíte zde.

Podporované klasifikace třetích stran

Safetica je kompatibilní s kvalifikačními nástroji třetích strach, které ukládají klasifikační informaci (tag) ve vlastnostech dokumentu. Kompatibilitu máme ověřenou s těmito klasifikačními nástroji:

  • Microsoft Azure Information Protection
  • Boldon James
  • Titus
  • Tukan GREENmod

 

V tomto článku se dozvíte:

 

Jak vytvořit datovou kategorii na základě existující klasifikace

1. Otevřete aplikaci Safetica Management Console a přejděte do sekce Protection > Datové kategorie.

2. Klikněte na Nová kategorie dat a posuvníkem vyberte možnost Existující klasifikace metadata) a zadejte název a popis kategorie.

3. V sekci Pokročilé můžete upravit chování schránky:

  • Mírné – schránka bude omezena, pouze pokud by se přes ni přenášel potenciálně nebezpečný obsah.
  • Přísné – schránka bude vždy omezena na základě DLP politik.

Přísný režim schránky může vést k neočekávanému šíření datových kategorií a omezení. Více informací najdete zde.

4. Klikněte na OK. Nová kategorie se zobrazí v seznamu vlevo.

5. Novou kategorii uložte kliknutím na v pravém horním rohu.

 

Jak nakonfigurovat datovou kategorii založenou na existující klasifikaci

1. Vyberte nově vytvořenou kategorii v seznamu vlevo.

2. Vpravo uvidíte její název a popis a také další možnosti její správy. Klikněte na Nastavit novou kategorii.

TPC1CZ

  • Pole Identifikátor klasifikace slouží pro základní definování klasifikace.
  • Pole Identifikátor značky může být využit pro detailní specifikaci klasifikace. 

Můžete specifikovat oba identifikátory, nebo jeden ponechat prázdný pro obecnou detekci jakékoli klasifikace v dokumentech.

  • Políčko Regex slouží pro nastavení v případě kdy chcete vyhledávat regulární výraz místo konkrétního textu.

Identifikátor klasifikace a Identifikátor značky získáte buď ze vzorového dokumentu, nebo z Azure Information Protection.

 

Konfigurace použitím vzorového dokumentu

V případě, že máte přístup ke klasifikovanému dokumentu vaší společnosti, můžete nalézt identifikátor klasifikace přímo v dokumentu:

1. Otevřete dokument v Office aplikaci.

2. Klikněte na Soubor > Informace > Vlastnosti > Upřesnit vlastnosti.

3. V záložce Vlastní naleznete vlastnosti klasifikace.

4. Identifikujte tu, která je pro vaše soubory společná. Pak zkopírujte její název (nebo jeho část) do sloupce Identifikátor klasifikace.Její "hodnotu" můžete zkopírovat do sloupce Identifikátor značky.

 

TPC2EN

Příklady finální konfigurace parametrů:

Technologie třetí strany

Identifikátor klasifikace

Identifikátor značky

Microsoft Azure Information Protection

0034f115-2835-4348-b421-de66a63e347f

 

Boldon James

DLPTRIGGER

[*{Internal}*]

Tukan GREENmod

TukanITGREENmodCATEGORY

RESTRICTED

V případě Azure Information Protection klasifikace může zůstat pole identifikátor značky prázdné.

 

 

Konfigurace použitím Azure Information Protection

Pokud využíváte klasifikaci dat dostupnou v Azure Information Protection, můžete jednoduše získat informace o klasifikaci přímo v Centru pro správu Azure AD.

1. V Centru pro správu Azure AD přejděte to sekce Azure Information Protection.

2. Zde v sekci Globální zásady naleznete existující politiky:

TPC3CZ

3. Vyberte zásadu (politiku), kterou má Safetica detekovat a otevřete ji. Ve spodní části nově otevřeného konfiguračního okna zjistíte ID štítku:
TPC4CZ

4. Aby mohla Safetica převzít vaši Azure AIP klasifikaci dat, musíte zadat následující informace:

Technologie třetí strany

Identifikátor klasifikace

Jaká data Safetica identifikuje

MSIP_Label_

 

Veškeré soubory klasifikovány AIP, bez ohledu na ID kvalifikace

cf8068d2-8761-4163-baee-5442b203479c

 

Soubory klasifikovány AIP pomocí ID kvalifikace

V případě Azure Information Protection klasifikace může zůstat pole identifikátor značky prázdné.

 

Jak upravit nebo odstranit datovou kategorii

Datovou kategorii můžete odstranit nebo upravit její název a popis. Stačí v seznamu kategorií vlevo kliknout na odkazy Odstranit nebo Upravit.