Klasifikace dat třetích stran

Klasifikace třetích stran umožňuje Safetica vyhledávat klasifikaci ve vlastnostech Microsoft Office dokumentu a tuto klasifikaci aplikovat.

Podporované klasifikace třetích stran

Safetica je kompatibilní s kvalifikačními nástroji třetích strach, které ukládají klasifikační informaci (tag) ve vlastnostech dokumentu. Kompatibilitu máme ověřenou s těmito klasifikačními nástroji:

  • Microsoft Azure Information Protection
  • Boldon James
  • Titus
  • Tukan GREENmod

Základní konfigurace

Pokud využíváte klasifikaci třetích stran jako zdroj dat pro Safetica označování dat, můžete pro nastavení využít funkcionalitu Řízení toku dat

Pro nastavení této funkcionality přejděte do Safetica - Protection - Řízení toku dat, klikněte na tlačítko Definovat citlivá data pro celou firmu a otevřete sekci Uživatelská klasifikace třetích stran:

TPC1CZ

  • Pole Identifikátor klasifikace slouží pro základní definování klasifikace.
  • Pole Identifikátor značky může být využit pro detailní specifikaci klasifikace. 

Tip: Můžete specifikovat oba identifikátory, nebo jeden ponechat prázdný pro obecnou detekci jakékoli klasifikace v dokumentech.

  • Políčko Regex slouží pro nastavení v případě kdy chcete vyhledávat regulární výraz místo konkrétního textu

Níže jsou popsány možnosti pro získání klasifikace dokumentu a značky identifikátoru.

Konfigurace použitím vzorového dokumentu

V případě že máte přístup ke klasifikovanému dokumentu vaší společnosti, můžete nalézt identifikátor klasifikace přímo v dokumentu. Otevřením dokumentu v Office aplikaci zobrazením Informací dokumentu - Vlastnosti a část Upřesnit vlastnosti.

V záložce "Vlastní" naleznete vlastnosti klasifikace kde můžete zjistit informace o vaší klasifikaci dat. Tyto informace můžete poté vložit přímo do formuláře "Přidat uživatelskou klasifikaci" pro identifikaci hodnot kategorizaci dokumentů.

 

TPC2EN

Zde uvádíme příklady finální konfigurace parametrů:

Technologie třetí strany

Identifikátor klasifikace

Identifikátor značky

Microsoft Azure Information Protection

0034f115-2835-4348-b421-de66a63e347f

 

Boldon James

DLPTRIGGER

[*{Internal}*]

Tukan GREENmod

TukanITGREENmodCATEGORY

RESTRICTED

V případě Azure Information Protection klasifikace může zůstat pole identifikátor značky prázdné.

Konfigurace použitím Azure Information Protection

Pokud využíváte pro klasifikaci dat dostupnou v Azure Information Protection, můžete jednoduše získat informace o klasifikaci přímo v Azure AD v administrativní sekci https://aad.portal.azure.com/.

V administrativním centru přejděte to sekce Azure Information Protection. Zde, v sekci Globální zásady, naleznete existující zásady:

TPC3CZ

Vyberte klasifikační zásadu, kterou chcete převzít od Safetica a otevřete ji. V nově otevřeném okně zjistíte ID kvalifikace "ID štítku", které je zobrazeno na úplném konci stránky:
TPC4CZ

Aby mohla Safetica převzít vaši Azure AIP klasifikaci dat, musíte zadat následující informace do do formuláře "Přidat uživatelskou klasifikaci":

Technologie třetí strany

Identifikátor klasifikace

Jaká data Safetica identifikuje

MSIP_Label_

 

Veškeré soubory klasifikovány AIP, bez ohledu na ID kvalifikace

cf8068d2-8761-4163-baee-5442b203479c

 

Soubory klasifikovány AIP pomocí ID kvalifikace

V případě Azure Information Protection klasifikace může zůstat pole identifikátor značky prázdné.