Nové portfolio společnosti Safetica

Safetica 9.8 přináší do struktury našeho produktového portfolia mnoho nových změn, které firmám pomohou ještě více uzpůsobit řešení Safetica jejich prostředí a požadovaným scénářům. Díky větší škálovatelnosti portfolia si můžete zakoupit pouze funkce, které opravdu potřebujete. Můžete tedy „začít v malém“ a přidávat další funkcionalitu, jak bude vaše podnikání růst.

Řešení Safetica se nyní dělí na tři produkty: Safetica Discovery, Safetica Protection a Safetica Enterprise. Kromě těchto základních produktů nabízíme i dva volitelné extra moduly: Safetica UEBA a Safetica Mobile, které rozšiřují funkce zaměřené na příslušné scénáře. Safetica UEBA se soustředí na uživatele a jejich aktivity a Safetica Mobile na ochranu mobilních zařízení. Upozorňujeme, že funkce modulu Safetica UEBA se mohou lišit regionálně dle legislativy.

STARÝ PRODUKT

NOVÝ PRODUKT

Safetica Auditor

Safetica Discovery (+ Safetica UEBA)

Safetica DLP

Safetica Protection (+ Safetica UEBA)

Safetica Enterprise (+ Safetica UEBA)

Safetica Mobile

Safetica Mobile

 

16061328102c24edaa40fc8339e61fff85852edacd598d943f

Nabízíme rovněž alternativy k funkcím modulu Safetica Supervisor. Více se o Správě aplikací a Správě webů dozvíte zde a o Správě tisku zde. Pokud tento zastaralý modul stále používáte, najdete informace o něm v tomto článku.

Srovnání nových produktů najdete zde.

O novém licencování se více dozvíte zde.

 

Safetica produkty

Safetica Discovery

Povědomí o potenciálních problémech je prvním a nejdůležitějším krokem při ochraně vaší firmy a také základem obrany před vnitřními hrozbami. Odhalte pohyb citlivých dat pomocí efektivní kontroly obsahu a získejte přehled o všech aktivitách ve firmě. Analyzujte interní rizika na jakékoli platformě a v reálném čase.

Se Safetica Discovery můžete:

 • Provádět audit a klasifikaci pohybu citlivých souborů v rámci jakéhokoli kanálu nebo aktivity.
 • Kontrolovat obsah souborů s pomocí předdefinovaných šablon.
 • Získat přehled o aktivitách na webu a v aplikacích a zároveň chránit soukromí uživatelů.
 • Objektivně analyzovat aktivity ve vašem prostředí.
 • Využívat záznamy o operacích s citlivými soubory při určování odpovědnosti v rámci auditů a šetření.
 • Chránit různé platformy včetně terminálových serverů.
 • Zajistit snadnou integraci s Office 365.
 • Získat přehled o incidentech týkajících se souladu s předpisy.
 • Nechat si zasílat efektivní a automatizované reporty o chráněných oblastech firmy.
 • Nechat si zasílat okamžitá bezpečnostní varování přímo do e-mailové schránky.
 • Zjistit, zda se firemní vybavení a síť používají tak, jak mají.
 • Zbavit se nepotřebného a drahého softwaru, hardwaru a cloudových služeb.
 • Snadno upgradovat na vyšší edici, která zajišťuje ochranu dat.

 

Safetica Protection

Komplexní řešení na ochranu dat, které pomůže ochránit kritická data vaší společnosti a zajistit soulad s právními předpisy. Je vhodné pro firmy každé velikosti a nabízí snadno nasaditelný a centralizovaný systém pro správu. Předejděte finančním ztrátám a poškození dobré pověsti. Využijte naše multiplatformní řešení, které data ochrání i v cloudu, aniž by narušilo práci uživatelů.

Se Safetica Protection můžete:

 • Používat všechny funkce dostupné v Safetica Discovery.
 • Zajistit ochranu dat nezávisle na platformě.
 • Nastavovat jasná pravidla a politiky na ochranu různých typů dat, která opouští firmu.
 • Snadno nasadit základní bezpečnostní politiky, aniž by došlo k narušení běžného provozu.
 • Chránit soubory, i když uživatelé pracují vzdáleně nebo offline nebo jsou připojeni k terminálovému serveru.
 • Vytvářet stínové kopie souborů, které zapříčinily incident.
 • Získat komplexní přehled a úplnou kontrolu nad pohybem dat v cloudových aplikacích.
 • Definovat chráněné pracovní prostředí a kategorizovat externí zařízení a další firemní aktiva pomocí Safetica Zón.
 • Šifrovat pevné disky nebo USB flash disky pomocí technologie BitLocker, a chránit tak uložená data.
 • Synchronizovat Safetica SSL inspekci s vaším síťovým zařízením.

 

Safetica Enterprise

Komplexní řešení na ochranu dat vhodné pro firmy všech velikostí, které mají specifické potřeby, složité prostředí nebo potřebují automatizovat některé úkony. Řešení Safetica snadno zapojíte do svého ekosystému pomocí automatizovaných integrací s produkty třetích stran.

Se Safetica Enterprise můžete:

 • Používat všechny funkce dostupné v Safetica Protection.
 • Vynucovat firemní procesy a politiky na řízení workflow.
 • Provádět synchronizaci s více než jednou Active Directory doménou.
 • Automatizovat integraci se síťovým řešením FortiGate.
 • Zasílat záznamy o bezpečnostních incidentech do SIEM systému nebo na syslog server.
 • Používat v Safetica oznámeních na koncových zařízeních vlastní firemní logo.

 

Safetica moduly

Naše dva extra moduly – Safetica UEBA a Safetica Mobile – rozšiřují řešení Safetica o možnost pokrytí dalších scénářů:

Safetica UEBA

Safetica UEBA (User and Entity Behavior Analytics, česky Analýza chování uživatelů a entit) rozšiřuje funkcionalitu řešení Safetica v oblasti aktivit uživatelů a vnitřních hrozeb. Zlepší váš přehled o nebezpečných a nežádoucích aktivitách uživatelů, takže snadněji identifikujete skrytá bezpečnostní rizika a zabráníte plýtvání zdroji. Pokud se chcete o Safetica UEBA dozvědět víc, podívejte se sem.

Se Safetica UEBA můžete:

 • Provádět audit aktivit uživatelů.
 • Zjistit, do jaké míry se firemní zdroje využívají k pracovním účelům.
 • Získat přehled o návštěvách sociálních sítí a portálů s nabídkami zaměstnání, a snížit tak riziko úniku dat.
 • Získat přehled o příchozí i odchozí e-mailové komunikaci.
 • Nechávat si o aktivitách uživatelů zasílat pravidelné reporty a okamžitá varování.
 • Získat přehled o tom, jaké aplikace používají a jaké weby navštěvují konkrétní uživatelé.

Upozorňujeme, že funkce modulu Safetica UEBA se mohou lišit regionálně dle legislativy.

 

Safetica Mobile

Safetica Mobile je naše řešení pro správu mobilních zařízení (Mobile Device Management, MDM), které se soustředí na jejich zabezpečení a umožní vám vynucovat nejrůznější bezpečnostní politiky. Řešení je k dispozici pro zařízení se systémem Android i iOS.

Se Safetica Mobile můžete:

 • Odhalit bezpečnostní rizika na mobilních zařízeních.
 • Nastavovat flexibilní bezpečnostní politiky pro mobilní zařízení.
 • Řídit nastavení a chování aplikací.
 • Využívat na mobilních zařízeních Android EMM (Enterprise Mobility Management) a iOS Spravované aplikace k oddělení pracovního prostoru od soukromých aplikací a dat.
 • Najít ztracená zařízení pomocí zjišťování polohy.
 • Vzdáleně vymazat obsah odcizených mobilních zařízení.
 • Zjistit, jak se daří členům vašeho týmu pomocí funkce Nálada v týmu.
 • Provádět audit příchozích souborů na zařízeních se systémem Android.

 

Licencování nových produktů

Nové produkty a jejich licence (tj. Safetica Discovery, Safetica Protection a Safetica Enterprise) nelze kombinovat, takže není možné mít např. Safetica Discovery a Safetica Protection v jednom prostředí. Všechny produkty ale lze kombinovat s moduly Safetica UEBA a Safetica Mobile.

Zpětná kompatibilita – starší licence (Safetica Auditor, DLP, Supervisor, Mobile, Forensics) zůstanou platné i po přidání licence nového produktu. Odstraněny budou až po vypršení platnosti.

Počet licencí – pokud ve svém prostředí používáte koncová zařízení i terminálové servery, bude k určení počtu potřebných licencí použito vyšší číslo z těchto dvou.

Začátek platnosti – změny, které licence přináší, se na produkt aplikují až po začátku její platnosti. Při přechodu ze zkušební verze na plnou tak budete moci začít využívat všechny funkce, teprve až po uplynutí tohoto data. Stejně tak, když provedete downgrade na nižší edici, neztratíte pokročilé funkce okamžitě.

Konec platnosti – jakmile vyprší platnost licence, přestanou se zobrazovat nová data a varování a reporty přestanou fungovat. Po skončení platnosti Safetica UEBA přestanou být její funkce k dispozici v aplikaci Safetica Management Console i WebSafetica.

Downgrade na Safetica Discovery – disky a zařízení se dešifrují a vy budete moci exportovat všechny obnovovací klíče spravované řešením Safetica. Odstraní se také všechny DLP politiky a datové kategorie. Pokud se později rozhodnete znovu upgradovat na vyšší edici, budete moci datové kategorie obnovit. Nakonfigurovaná synchronizace e-mailových DLP politik s Exchange Online bude zrušena. Pokud bude zakázán modul UEBA, přestanou být k dispozici funkce Správa webů a Správa aplikací.

Downgrade na Safetica Protection – přestanou být k dispozici politiky pro aplikační kategorie a také pravidla pro lokální cesty, výhradní přístup a jiná síťová připojení. Odstraní se i nakonfigurované FortiGate integrace a Safetica nastavení se smažou z integrovaného FortiGate serveru.