Přidání výjimky pro problematická zařízení

Kdy může vniknout problém s konkrétním zařízením?

Produkt Safetica používá pro své fungování vlastní ovladač zařízení, který filtruje všechna připojená zařízení k dané stanici. Některá zařízení mohou pracovat nesprávně, pokud jsou filtrována tímto ovladačem. Typicky se jedná o bezpečnostní zařízení typu Token sloužící pro přihlášení do citlivého systému aj. Taková zařízení nejsou ze své podstaty potřeba chránit produktem Safetica a tak je možné pro ně uplatnit výjimku z ochrany.

 

Přidání zařízení do výjimek:

V části Údržba - Nastavení integrace a v záložce Problematická zařízení po stisknutí tlačítka Přidat zařízení a rozbalení seznamu vyberte v nově otevřeném okně (Vyberte zařízení) zařízení, které chcete přidat do výjimek, a potvrďte tlačítkem Přidat zařízení. Takto přidané zařízení bude vyjmuto z ochrany ovladačem zařízení Safetica. Okno Vyberte zařízení zobrazuje všechna zařízení, která jsou využívána. Do výjimek lze vložit jakékoliv zařízení ze seznamu, pokud ho chceme vyjmout z ochrany ovladačem zařízení Safetica.

Zařízení můžete do výjimek přidávat i ručně pomocí Hardware ID, kterým lze definovat jedno konkrétní zařízení nebo celou třídu zařízení. V části Údržba - Nastavení integrace a v záložce Problematická zařízení po stisknutí tlačítka Přidat zařízení zadejte Hardware ID a Popis, který vám usnadní následnou identifikaci výjimky například (USB\VID pro všechna USB zařízení, USB\HARDLOCK pro hardwarový klíč ). ID Hardware naleznete ve správci zařízení Windows (klikněte pravým tlačítkem na nabídku Start a zvolte správce zařízení).

1602686455a603e7a6cb9453bbae84def3f2e575939816b5b9

U problémových zařízení je zobrazen obecný kód problému (příklad viz. obrázek níže), podle kterého je možné identifikovat kolizi mezi externím zařízením a systémem Windows. V níže přiloženém odkazu jsou definovány nejčastější chybové kódy. 

1602686389d6e70dcc3f27364e6e43821ef75f53a8668a5d08

Chybové kódy ve správci zařízení: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/310123/error-codes-in-device-manager-in-windows