Přidání vlastních informací do reportu

Tento článek popisuje obecné kroky, které je třeba provést pro vytvoření vlastního reportu záznamů ze systému Safetica a tento report na pravidelné bázi automatizovaně posílat na e-mail.

1. Jak pracovat s vizualizací

Každý vizualizační pohled v Discovery obsahuje sesbíraná data pro danou funkci. Důležité prvky, které se vztahují k vizualizaci, jsou následující:

 • Seskupování záznamů podle specifického sloupce (přetažením sloupce nad seznam záznamů).
 • Agregování a nastavení agregace (pokud máme seskupeno podle některého kritéria, můžeme si dané záznamy agregovat – od největšího po nejmenší či opačně; lze také měnit typ agregace – kliknutím na symbol sumy),
 • Filtrování (každý sloupec obsahuje symbol trychtýře, kde po kliknutí lze přidat kritérium filtrování – pozitivní či negativní).

2. Příprava specifického pohledu

Do reportu lze zařadit jakýkoliv námi připravený vizualizační pohled. Podle kroku 1 tedy připravíme vizualizaci tak, aby zobrazovala data, které nás zajímají.

Příklad: Chceme vidět data, která opouštějí firmu na USB zařízeních. Nastavení tedy bude následující:

 1. Jdeme do pohledu Discovery - Soubory.
 2. Do sloupce Typ cíle nastavíme pozitivní filtr na USB a Ostatní externí zařízení.
 3. Do sloupce Typ operace nastavíme pozitivní filtr Přesunutí a Kopírování.
 4. Pohled si vhodně seskupíme – například dle Uživatelského jména.
 5. Nastavíme agregaci od největšího po nejmenší a můžeme zvolit buď počet záznamů (počet souborů) či součet velikosti souborů. Tento parametr můžeme vybrat kliknutím levým tlačítkem na ikonu sumy při daném seskupení.

Výsledkem je pohled, kteří uživatelé nahráli soubory na USB a další externí zařízení. Tento pohled si uložíme do sestavy (v horní levé části pohledu vedle specifikace časového rozsahu) a vhodně si ho pojmenujeme.

3. Zahrnutí do reportu

Zbývá poslední krok, kdy náš pohled chceme zahrnout do reportu. Provedeme následovně.

 1. Klikneme na Reporty.
 2. V pravidlech buď přidáme nový report, nebo klikneme na úpravu již existujícího reportu.
 3. Postupně projdeme průvodce a v kroku Obsah v sekci Vlastní sestavy zaškrtneme vytvořenou sestavu pro report.
 4. Dokončíme průvodce.

Vytvořený pohled bude následně zahrnut do generovaného reportu a budeme mít přehled o námi definovaných informacích. V případě zasílaných PDF reportů uvidíme pouze grafový pohled. V případě zasílání XLS reportu uvidíme podrobný dokument, kde každá část reportu je na vlastní záložce.