Řízení tisku v řešení Safetica

Safetica 9.8 již neobsahuje modul Supervisor. Ve všech nových produktech ale máte nadále k dispozici přehled informací o tiskárnách a varování spojená s tiskem. Funkce Řízení aplikací a Řízení webů můžete v produktech Safetica Protection a Safetica Enterprise spravovat v aplikaci WebSafetica. Funkci Řízení tisku je možné nahradit DLP politikami.

Jaké funkce řízení tisku jsou v Safetica Protection a Safetica Enterprise k dispozici?

Řízení tiskáren – fyzických, síťových a virtuálních

Tisk a virtuální tisk můžete povolit, logovat nebo blokovat buď obecně jako celý kanál, nebo konkrétně pro jednotlivé tiskárny.

Řízení tisku a virtuálního tisku obecně

Pokud chcete řídit obecně tisk nebo virtuální tisk pro konkrétního uživatele, skupinu uživatelů nebo celou firmu, vytvořte v Safetica Management Console v sekci Protection > DLP politiky obecnou politiku s příslušnými pravidly pro tisk nebo virtuální tisk.

Řízení jednotlivých tiskáren

Pokud chcete vytvářet politiky pro jednotlivé fyzické nebo síťové tiskárny nebo skupiny tiskáren, využijte Safetica Zóny v Safetica Management Console. Přejděte do sekce Protection > Zóny a požadované tiskárny do nich přidejte. Každá zóna je seznam, který můžete později použít při vytváření DLP politik.

Jak do zóny přidat síťovou tiskárnu?

 1. Přejděte do sekce Protection > Zóny a klikněte na Přidat zónu.
 2. Zónu pojmenujte a rozhodněte, zda zařízení do ní přidaná považujete za bezpečná. Klikněte na OK.
 3. V seznamu vlevo vyberte nově vytvořenou zónu a klikněte na Přidat položku.
 4. Síťovou tiskárnu přidejte kliknutím na Síťová tiskárna.
 5. Vyplňte příslušné informace o tiskárně a potvrďte tlačítkem Dokončit.
 6. Klikněte na ikonu v pravém horním rohu.

Jak do zóny přidat fyzickou tiskárnu?

 1. Seznam fyzických tiskáren, které můžete přidávat do zón, najdete v sekci Protection > Zóny po kliknutí na možnost Nezařazené položky.
 2. V seznamu zón vlevo vyberte požadovanou zónu a poté z tabulky Nezařazené položky přetáhněte příslušné tiskárny do vedlejší tabulky.
 3. Klikněte na ikonu  v pravém horním rohu.

 Jak používat zóny k řízení tiskáren?

Vytvořenou zónu můžete použít při nastavování DLP politik pro řízení tiskáren:

 1. Přejděte do sekce Protection > DLP politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.
 2. V Pravidlech politiky zvolte na posuvníku Tisk možnost Bezpečné zóny povoleny.
 3. Vyberte, zda povolíte všechny bezpečné zóny nebo zda jednotlivé zóny nastavíte samostatně.

 16022351361130b67e1aff174dcd9d28f1de2b3497b6658903

Jaké dokumenty Safetica zablokovala?

Pokud chcete zjistit, u jakých souborů byl tisk povolen, nebo zakázán, přejděte do sekce Protection > DLP záznamy. V tabulce Záznamy vyfiltrujte ve sloupci Typ operace možnost Tisk nebo Virtuální tisk a uvidíte název souboru, kdo tisknul, zda byl tisk povolen, zakázán nebo zaznamenán, zda soubor obsahoval citlivá data a mnoho dalších podrobností.

Přehled nad tiskem

V modulu Supervisor bylo možné pomocí kvót stanovit, kolik stran mohou jednotliví uživatelé vytisknout za dané časové období. Safetica Protection a Safetica Enterprise přináší sofistikovanější postup a umožní vám omezit, jaké soubory lze tisknout. Tisk je tak řízen přesněji než kvótami.

Jak zjistit nadměrné využívání tiskáren?

Veškeré informace o tisku a tiskárnách najdete v Safetica Management Console v sekci Discovery > Tisk nebo v aplikaci WebSafetica v sekci Workspace > Tisk. Zjistíte například, kdo tisknul, jaké soubory, počet vytištěných stran, z jaké aplikace, na jakém zařízení, nebo zda byl tisk proveden barevně nebo černobíle.

Pokud chcete být informováni o tom, kdo překročil stanovené množství vytištěných stran, využijte Varování:

 1. Safetica Management Console přejděte v sekci Varování do Režimu nastavení a klikněte na Nové pravidlo.
 2. Zadejte název a popis varování a v dalším kroku v části Informativní varování vyberte Počet vytisknutých dokumentů anebo Počet vytisknutých stránek podle toho, co vás zajímá.
 3. Jakmile některé z varování zaškrtnete, budete moci zvolit limit na den nebo týden, po jehož překročení se administrátorovi odešle oznámení.
 4. V dalších krocích vyberte uživatele, na které se bude varování vztahovat, a také adresy, kam se bude zasílat.

    Poznámka: Pokud jste si zakoupili produkt Safetica Enterprise, můžete si nechat varování zasílat i do svého SIEM systému nebo na syslog server.

1602163933bfaf46c53822235244caa8b18ab2be8b95d2811a

Jak omezit, co mohou uživatelé tisknout?

V Safetica Protection a Safetica Enterprise můžete pomocí datových politik zakázat tisk dokumentů, které obsahují citlivá data – např. obsahují určitý výraz, mají určitou příponu nebo jsou exportem určité aplikace.

Pomocí aplikačních politik můžete zakázat tisk z určité aplikace nebo kategorie aplikací (např. tisk z CAD software)