Safetica Supervisor

Modul Safetica Supervisor byl dříve dostupný v aplikaci Safetica Management Console, ale nyní jej již nepodporujeme. Noví uživatelé najdou informace o alternativách k jeho funkcím Správa aplikací a Správa webů zde a k funkci Správa tisku zde.

Supervisor umožňuje blokovat přístup na nebezpečné nebo nelegální weby a také spouštění neproduktivních nebo škodlivých aplikací. Umí též zablokovat používání konkrétních tiskáren (síťových, fyzických i virtuálních) a eliminovat nadměrný tisk.

Modul Supervisor se skládá ze tří hlavních funkcí: Správy webů, Správy aplikací a Správy tisku. Všechny lze zapínat a vypínat v režimu Nastavení pomocí posuvníku v horní části pohledu.

 

Přepnutí do aplikace WebSafetica

WebSafetica nabízí jednodušší a modernější verzi Správy webů a Správy aplikací. Stávající uživatelé modulu Safetica Supervisor tedy mohou tyto funkce přepnout do webové konzole a v desktopové je deaktivovat. Deaktivací předejdete kolizím nastavení.

Chcete-li funkce aktivovat v aplikaci WebSafetica:

 1. Přihlaste se do aplikace WebSafetica a přejděte do části Politiky > Webové stránky nebo Politiky > Aplikace (podle toho, kterou funkci chcete aktivovat).
 2. Klikněte na odkaz Chci modul povolit ve WebSafetica a vypnout v Safetica Management Console.

Funkce se v desktopové aplikaci Safetica Management Console deaktivují a v pohledu se zobrazí informace, že používáte vylepšenou verzi v aplikaci WebSafetica.

 

Kategorie

Kategorie aplikací nebo webů můžete upravovat v části Údržba > Kategorie. Stačí kliknout na Procházet databázi a vybrat kategorii.

Důležité: Safetica Client při první návštěvě webu zkontroluje jeho kategorii a zapamatuje si ji. Tento proces může pár vteřin trvat. Při první návštěvě webu z blokované kategorie nemusí k zablokování dojít, protože kategorie webu ještě není známá. Všechny další pokusy o přístup ale budou správně zablokovány. Toto chování je záměrné.

 

Supervisor Správa webů

Supervisor Správa webů umožňuje zablokovat přístup na konkrétní weby. Můžete také zablokovat všechny weby a povolit jen konkrétní adresy URL.

Správa webů má tři výchozí stavy:

 • Povoleno – ve výchozím nastavení jsou povoleny všechny weby. V seznamu můžete určit, které weby nebo kategorie budou blokované.
 • Zdědit – nastavení se načítá z rodičovského uzlu ve stromě uživatelů.
 • Zakázáno – zablokuje všechny weby, s výjimkou webů uvedených v seznamu.

1600781855bab89b8532c9c1753f2565beeb0dcd193f39a506

Pozor: Nastavení platí nejen pro webové prohlížeče, ale i pro ostatní aplikace, které přistupují na internet. Pokud u některé aplikace narazíte na problémy s aktualizací nebo jinou síťovou komunikací, zkontrolujte záznamy Správy webů, zda nebyla tato akce zablokována.

 

Jak přidat pravidlo

Pravidla můžete konfigurovat pro konkrétní web nebo pro celou kategorii webů. Chcete-li přidat nové pravidlo:

 1. Klikněte na tlačítko Přidat pravidlo a řiďte se pokyny v průvodci průvodce vytvářením pravidla.
 2. Zvolte, zda chcete sestavit pravidlo zadáním Adresy serveru, Kategorie nebo kombinací těchto možností. Vytvořené pravidlo se pak aplikuje na weby, které odpovídají alespoň jedné jeho části.

Poznámka: Pokud vyberete kategorii, bude se pravidlo vztahovat na všechny webové adresy, které do kategorie spadají.

 1. U každého pravidla nastavte jeho režim:
 • Zakázáno – přístup na web, který odpovídá pravidlu, bude zakázán.
 • Povoleno – přístup na web, který odpovídá pravidlu, bude povolen.

16007819398e759aa7153cd8a5831d02e45321580f97b5f86f

    4. Klikněte na OK a poté na v pravém horním rohu obrazovky.

Adresa serveru

Pro každou adresu vloženou do seznamu můžete určit, na jaké úrovni bude pravidlo pro URL platit. Pokud například zadáte www.safetica.com, zobrazí se vám po kliknutí do sloupce Podrobnosti následující možnosti:

 • safetica.com – pravidlo se bude aplikovat pouze na adresu www.safetica.com
 • *.www.safetica.com/* – pravidlo se bude aplikovat na safetica.com a všechny stránky, ve kterých se objevuje tato adresa. Například www.safetica.com/AAA/ nebo ccc.www.safetica.com/AAA/BBB
 • *.safetica.com/* – pravidlo se bude aplikovat na všechny stránky, ve kterých se objevuje adresa .com. Například www.safetica.com/AAA/ nebo ccc.safetica.com/AAA/BBB
 • *.com/* – pravidlo se bude aplikovat na všechny stránky, ve kterých se objevuje .com. Například safetica.com/AAA/ nebo i www.cnn.com
 • *.www.safetica.* – analogicky jak předchozí pravidla.
 • *.www.* – analogicky jak předchozí pravidla.

Při zadávání adres lze využít zástupný znak * (hvězdička), který označuje jakýkoli řetězec. Například při zadání adresy *auto* budou pravidlu odpovídat všechny adresy, které obsahují řetězec auto.

 

Pokročilá nastavení

Nechcete-li pro blokované weby používat výchozí Safetica šablonu, můžete uživatele po zablokování přesměrovat na stránku dle vlastního výběru.

 • Výchozí stránku – při návštěvě blokovaného webu se uživateli zobrazí výchozí Safetica stránka s informací o zablokování.
 • Vlastní stránku –uživatel bude při návštěvě blokovaného webu přesměrován na zadanou adresu. Adresu zadávejte i s protokolem (např. http://www.example.com).

 

Vizualizace

V režimu Vizualizace uvidíte informace o zablokovaných webech, které se uživatel pokusil navštívit.

 

Supervisor Správa aplikací

Supervisor Správa aplikací brání spouštění neautorizovaných aplikací a zajišťuje integritu spravovaných aplikací. Můžete také snadno definovat pravidla blokování jednotlivých aplikací nebo celých kategorií aplikací napříč společností.

1600782117a04fb72ea60bb5835eeaa6313eda882523ef1f5f

Jak přidat nové pravidlo

Nové pravidlo pro desktopové aplikace vytvoříte následovně:

 1. Klikněte na tlačítko Přidat pravidlo. Otevře se vám průvodce přidáním nového pravidla.
 2. Aplikaci můžete blokovat pomocí jedné ze tří možností:
  • Zvolte cestu k programu – zadejte cestu k aplikaci (místní nebo síťovou) včetně názvu procesu nebo jen samotný název procesu (např. game.exe). Při psaní cesty lze použít zástupný symbol hvězdičky (*), který zastupuje jakékoliv řetězce. Použít jej lze například takto:
   • C:/Program Files/* (všechny aplikace v Program Files i v dalších podsložkách)
   • C:/Users/*/Roaming/*
  • Zvolte kategorii – kliknutím na tlačítko se otevře dialog s kategoriemi aplikací. Pravidlo se bude vztahovat na všechny aplikace, které jsou v kategorii obsažené, včetně kategorizovaných aplikací Microsoft Store.
  • Aplikace Microsoft Store – pomocí tohoto nastavení můžete povolit nebo zakázat spouštění individuálních aplikací získaných z Microsoft Store. Nastavení platí pouze pro Microsoft Store aplikace v podporovaných operačních systémech od Windows 8 výše.
 3. Kliknutím na Dokončit potvrdíte vytvoření pravidla. Nakonec vše uložte kliknutím na  v pravém horním rohu obrazovky.

 

Vizualizace

V režimu Vizualizace můžete prohlížet záznamy o tom, kdy byly které programy blokovány nebo spouštěny, kdo je spouštěl a také další podrobnosti.

 

Supervisor Správa tisku

Supervisor Správa tisku umožňuje spravovat vybrané tiskárny anebo omezit počet vytištěných stránek. Dozvíte se také, které chráněné dokumenty Safetica zablokovala.

1600782198477124e3140690b16995ff3b6810a52b8a629857

Řízení tisku na tiskárnách

V této části najdete dvě tabulky. V obou je seznam tiskáren rozdělený do tří kategorií podle typu – fyzické, virtuální a síťové. V pravé tabulce je seznam všech dostupných tiskáren připojených k počítači se Safetica klientem. V tabulce vlevo najdete tiskárny, u kterých chcete nastavit nějaké pravidlo. Vybírat můžete z následujících možností:

 • Seznam zakázaných – blokuje všechny tiskárny přidané do skupiny (zakázané tiskárny).
 • Zdědit – nastavení se načítá z rodičovského uzlu ve stromě uživatelů.
 • Seznam povolených – blokuje všechny tiskárny s výjimkou těch, které jsou ve skupině (povolené tiskárny).

Přesun tiskáren mezi tabulkami se provádí pomocí tlačítek s šipkami. Pokud na tiskárnu v seznamu kliknete pravým tlačítkem, budete ji moci přejmenovat nebo změnit její typ (fyzická nebo virtuální).

V dolní části tabulky najdete vyhledávací pole. Nalezený zadaný text se v tabulce zvýrazní. Křížkem vedle vyhledávacího pole zvýraznění zrušíte.

1600782282247e4d312c6c02b7eeafe5e7d43b2089dc4c38c5

Tisková kvóta na uživatele

V této části máte možnost podrobně nastavit kvóty tisku a akce, které se provedou po jejich překročení.

Pozor: Nastavené kvóty se nevztahují na tisk z virtuálních tiskáren. Kvóty se uplatňují pouze na fyzické a síťové tiskárny.

U kvót máte následující možnosti nastavení:

 • Časové období kvóty – na jaké časové období se budou kvóty nastavovat: Den, Týden nebo Měsíc.
 • Celkový počet stran – počet stran, který je povoleno vytisknout za výše nastavený časový úsek.

                 Akce, která se provede po vypršení kvóty – zde vyberte akci, která má být provedena po překročení kvóty. Máte na výběr z následujících akcí: Povolit dokončení aktuálního tisku nebo Odeslat upozornění.

1600782394adac0bf0ec1ca88a3c44421f51c97a25febbcb4f