Uživatelská klasifikace dat

Safetica 9.6 přichází s novou funkcí, která koncovým uživatelům umožňuje klasifikovat soubory.

Podporované formáty pro uživatelskou klasifikaci dat: .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .xlsm.

Připomínáme, že uživatelská klasifikace je k dispozici pouze v produktech Safetica Protection and Safetica Enterprise.


 • Jak uživatelskou klasifikaci povolit vybraným uživatelům:

Uživatelskou klasifikaci lze povolit vybraným uživatelům a koncovým zařízením. Můžete také rozhodnout, zda budou moci klasifikaci měnit libovolně, nebo ji vždy jen zpřísňovat.

 1. Otevřete aplikaci Safetica Management Console a přejděte do části Údržba > Nastavení koncových stanic > Uživatelská klasifikace dat.
 2. Ve stromě uživatelů vyberte, komu chcete uživatelskou klasifikaci povolit.
 3. Nastavte možnost Uživatelská klasifikace dat na Zapnuto. Když pak zvolení uživatelé kliknou pravým tlačítkem na soubor, zobrazí se jim v kontextové nabídce možnost Klasifikovat soubor. Pokud zvolíte Vypnuto, možnost Klasifikovat soubor zůstane skrytá.
 4. Chcete-li uživatelům umožnit snižovat přísnost klasifikace dokumentů, nastavte možnost Oprávnění snižovat klasifikaci na Zapnuto. Pokud vyberete Vypnuto, uživatelé budou moci přísnost klasifikace pouze zvyšovat.
 5. Uložte nastavení kliknutím na [].

15898038973da8735bd8101674dfda8b3d53b100db9c41fccd

Poznámka: Oprávnění snižovat klasifikaci lze nastavit nezávisle na možnosti Uživatelská klasifikace dat. Určitým uživatelům tedy můžete povolit uživatelskou klasifikaci a jen vybraným lidem pak umožnit klasifikaci zmírňovat.

 

 • Jak klasifikovat soubory jako uživatel:

Pokud chce uživatel klasifikovat soubor, stačí na něj kliknout pravým tlačítkem. V kontextové nabídce se zobrazí možnost Klasifikovat soubor. Když na ni uživatel najede myší, uvidí dostupné datové kategorie, ze kterých může vybírat.

1589803966910ba0690aaca273f0be0d13b4b489d090939cdd

Pokud soubor nemá přiřazenou žádnou datovou kategorii, je zaškrtnutá možnost (bez klasifikace). Jakmile uživatel soubor klasifikuje, tato možnost zmizí. Na soubor se pak začnou vztahovat politiky navázané na vybranou datovou kategorii.

Kategorie jsou v kontextové nabídce seřazené stejně jako v aplikaci Safetica Management Console. Pořadí lze změnit v tabulce v části Protection > Datové kategorie. Pořadí by mělo odrážet přísnost klasifikace jednotlivých kategorií.

Můžete také vybrat a klasifikovat několik souborů najednou. Pokud ale mezi nimi bude soubor nepodporovaného formátu, možnost Klasifikovat soubor se v kontextové nabídce nezobrazí.

 

 • Jak konfigurovat datové kategorie, aby se zobrazovaly uživatelům:

Uživatelská klasifikace funguje pouze s datovými kategoriemi založenými na metadatech. Pokud chcete kategorii zobrazovat v kontextové nabídce:

 1. Otevřete aplikaci Safetica Management Console a přejděte do části Protection > Datové kategorie.
 2. Vedle datové kategorie, kterou chcete zobrazit uživatelům, klikněte na Upravit. Kategorie musí být kontextová a musí používat perzistentní metadata.
 3. V části Pokročilé povolte Použít v uživatelské klasifikaci dat.
 4. Klikněte na [OK].
 5. Uložte nastavení kliknutím na [].

1589804061f579bb891e72c27a65d32018a40171674797b977

 

 • Jak ze souboru odstranit datovou klasifikaci:

Uživatelskou klasifikaci nelze ze souborů odstranit. Můžete ale provést následující kroky:

 1. Vyvořit novou datovou kategorii (nazvanou např. Veřejné) a nepřiřazovat ji žádné DLP politice.
 2. Umístit tuto kategorii na poslední místo v tabulce v části Protection > Datové kategorie.

Bude-li uživatel chtít klasifikaci ze souboru odstranit, může v kontextové nabídce vybrat tuto „prázdnou“ kategorii. Na soubor se pak nebudou vztahovat žádné DLP politiky, ale bude jej možné dál najít v DLP záznamech.

 

 • Jak zobrazovat záznamy spojené s uživatelskou klasifikací:

Chcete-li zobrazit záznamy spojené s uživatelskou klasifikací, přepněte se v části Protection > Datové kategorie do režimu vizualizace. Safetica zaznamenává veškeré operace spojené s uživatelskou klasifikací i jejím snižováním. Příslušné záznamy zobrazíte v tabulce tak, že ve sloupci Typ operace použijete při filtrování možnost Uživatelská klasifikace nebo Uživatelská klasifikace - snížení.

15898041536db3d7d9b8741fb10a13fa9aa14c28ea721c4a52