Varování - licence vypršela nebo je v chybném stavu

Pokud dostanete následující varovnou zprávu ze Safetica:

Vaše licence vypršela, nebo se nachází v nesprávném tvaru. Pro více informací přejděte do pohledu Správa licencí.

Tento článek popisuje případy, ve kterých se tato zpráva zobrazí:

Vaše licence vypršela 

 • Pokud vypršela plná (placená) licence:
  • nové záznamy v Safetica nebudou dostupné (stávající záznamy budou i nadále dostupné), nebudou fungovat Varování a Reporty
  • koncové stanice budou fungovat i nadále dle konfigurace
  • údržba v Safetica bude dostupná pouze pro odinstalaci produktu
  • vložením nové platné licence se opětovně zpřístupní aktuální záznamy
 • Pokud vyprší trial licence:
  • koncové stanice nebudou aplikovat žádné bezpečnostní politiky a zaznamenávat záznamy
  • údržba v Safetica bude dostupná pouze pro odinstalaci produktu

Využíváte více stanic než máte zakoupených licencí

 • Pokud využíváte více stanic než máte plných (placených) licencí:
  • stanice nad rámec zakoupených licencí budou funkční jako doposud, a to aby se předešlo nechtěné ztrátě funkčnosti
  • neprodleně rozšiřte počet licencí abyste se vyhnuli porušení Licenčních podmínek Safetica
 • Pokud využíváte více licencí než máte trial licencí:
  • stanice nad rámec počtu licencí nebudou uplatňovat bezpečnostní politiky a zaznamenávat záznamy

Licenční server je nedostupný

Pokud využíváte Safetica online licencování (např. pro měsíční zúčtovací období), tak Safetica vyžaduje připojení k licenčnímu serveru a to nejméně jednou za 7 dní. Ujistěte se prosím že má Safetica neomezené připojení k internetu a to z důvodu ověření platnosti licence, a také aby mohly být doručeny aktuální informace o objednávkách, předplatnému atd.

V případe že Safetica server nemůže delší dobu ověřit platnost licencí, tak budou licence deaktivovány a odebrány do doby než se Safetica server opětovně připojí k licenčnímu serveru.

Terminálový server

Správa licencí s využitím terminálového serveru funguje následovně. Pokud máte 100 uživatelů na PC a 80 uživatelů na terminálovém serveru, musíte mít alespoň 100 licencí. Na druhou stranu, pokud máte 50 uživatelů na PC a 80 uživatelů na terminálovém serveru, potřebuje 80 licencí. Větší počet uživatel počítačů nebo terminálových uživatelů určuje, kolik licencí je potřebných.

Forenzní evidence

Použití funkce Forensics (stažení souboru pro forenzní evidenci) je omezeno samostatnou licencí. Tuto licenci lze vydat bezplatně a lze ji vyžádat prostřednictvím distributora nebo prostřednictvím obchodního zástupce.