Varování - překročení velikosti databáze

Varování na velikost databáze zasílané prostřednictvím Safetica s cílem informovat uživatele, že velikost databáze MS SQL Server překročila stanovenou hranici.

Express edice SQL Serveru je použitelná pro většinu scénářů, má však daná omezení. Tím nejdůležitějším omezením je maximální velikost relační databáze 10 GB (MDF soubor). Mějte na paměti, že při údržbě databáze musíte mít dostatečný prostor na disku, kde běží databázový server a to kvůli transakčnímu logu - LDF souboru, který je co do velikosti neomezený.

Můžete zkontrolovat velikost databází Safetica v aplikaci Safetica - Údržba - Správa databáze (režim Nastavení) - karta Údržba a dále rozkliknout položky hlavní nebo datové databáze. Po dalším rozkliknutí těchto položek můžete vidět dostupné místo na disku, velikost dat v databázi, velikost transakčního logu a dostupné místo v databázi. Také zde můžete zkontrolovat, které funkce generují velké množství záznamů.

Řešení: 

Pro odmazání starých záznamů můžete přidat databázovou úlohu v části Safetica - Údržba - Správa databáze (nastavovací režim) - záložka Úlohy. Doporučujeme přidat úlohu zálohovat a odstranit, která před samotným promazáním starých záznamů vytvoří archiv těchto záznamů.

Tip: Zvažte prosím nastavení jednotlivých funkcí Safetica. Především pak zapnuté zaznamenávání lokálních souborových operací v části Safetica - Nastavení funkcí - Soubory, které mohou výrazně ovlivňovat prostor na databázi. Optimalizaci proveďte určením konkrétních sledovaných přípon, případně zvažte, jestli lokální souborové operace zaznamenávat.