Varování - selhání databázové úlohy

Varování na selhání databázové úlohy zasílané prostřednictvím Safetica s cílem informovat uživatele o tom, že naplánovaná databázová úloha selhala.

Prověřte prosím chybový log v Safetica - Údržba - Správa databáze (režim vizualizace) - záložka Úlohy.

Běžné důvody selhání naplánované databázové úlohy:

  • Úloha byla naplánována na čas, kdy byl počítač vypnut nebo nebyla dostupná databáze a databázová úloha nebyla automaticky přeplánována,
  • Na disku nebyl dostatek místa pro provedení naplánované databázové úlohy (pravděpodobně kvůli nárůstu transakčního logu),
  • Nedostatek místa v databázi nebo ve filegroup (typicky při použití SQL Server Express),
  • Další důvody - databázová úloha nebyla provedena kvůli časové kolizi s jinou naplánovanou databázovou úlohou.

Tipy a možná řešení:

  • Zkusit provést zálohu jiného (staršího) období. Je možné, že do vybraného zálohovaného období se snaží zapisovat data aktivní klient a porušuje tím integritu databáze.
  • Přeplánovat databázovou úlohu na čas (např. půlnoc), kdy není žádný klient aktivní a nezapisuje tedy do databáze.
  • Po dobu provádění databázové úlohy dočasně síťově znepřístupnit databázi pro klientské stanice přidáním pravidla na firewallu nebo dočasnou změnou příchozího portu pro připojení klientských stanic k Safetica Management Service, kterou můžete provést následujícím způsobem: Změna příchozího portu pro připojení klientských stanic k Safetica Management Service.
  • Databázovou úlohu provést znovu.
  • Uvolnit místo na disku pro databázi nebo v SQL databázi.