Změna příchozího portu pro připojení klientských stanic k Safetica Management Service

Dočasná změna nastavení příchozího portu pro připojení klientských stanic k Safetica Management Service je přínosná ve scénářích migrace databáze, přenosu databázových souborů či databázových úlohách obecně a lze ji provést následovně:  

V CMD spuštěnou pod administrátorskými právy v cestě C:\Program Files\Safetica Management Service spustit postupně následující:

  1. stop.bat (zastaví serverovou komponentu Safetica)
  2. STAService -clientport 44555 (tímto určíte nový příchozí port 44555 pro připojení klientských stanic k Safetica Management Service)
  3. restart.bat (provede restart serverové komponenty, která je nutná pro aplikaci nově nastaveného příchozího portu)

Pro vrácení výchozího příchozího portu (typicky 4438) a správnou komunikaci od klientů je samozřejmě nutné provést stejné kroky se změnou čísla příchozího portu. Seznam dostupných akcí můžete zobrazit příkazem STAService -help.