Knowledge base
Knowledge base: Česky > WebSafetica
Obecné informace k rozhraní WebSafetica
Posted by , Last modified by Michael Skoupý on 12 March 2018 01:01 PM

Struktura

Hlavní panel slouží k orientaci v událostech a k zobrazení celkového stavu tří pilířů, na které je WebSafetica tématicky rozdělena:

  • Bezpečnost dat shrnuje bezpečnostní incidenty, operace s daty, zobrazuje akce provedené s označenými daty a cesty, kterými se data přenášejí.
  • Produktivita je zaměřená na aktivitu uživatelů, shrnuje čas strávený jednotlivými operacemi a vyhodnocuje jejich efektivitu.
  • Využití zdrojů podává přehled o způsobech využití počítačů, notebooků, tiskáren a síťového provozu.

Další částí je Management a Rules, které slouží ke správě mobilních zařízení v rámci Safetica Mobile. 

Nastavení WebSafetica je v pravém horním rohu vedle možnosti odhlášení.

Ovládání

Strom uživatelů

Po levé straně je vysunovací panel stromu uživatelů, ve kterém jsou uživatelé a počítače sdruženy do skupin. Vybraný uzel stromu ovlivňuje zobrazené informace podle prvků, které obsahuje, nebo které mu jsou podřízeny. Čím vyšší je výběr ze stromu, tím širší bude rozsah zobrazených informací.

Interaktivní prvky

Mnohé prvky WebSafetica, jako jsou grafy, jméno uživatele, název zařízení či statistika slouží k vytvoření filtru, takže se při jejich výběru zúží počet zobrazených dat. Filtry je možné kombinovat z více prvků. V případě Hlavního panelu vás interaktivní prvek přesune do příslušného pilíře.

Záznamy

Záznamy zobrazují detailní informace v tabulkové struktuře, která je rozdělena sloupci.
Sloupce lze přidávat a odebírat pomocí menu  v pravém horním rohu Záznamů.
V tabulce je možné seřazovat řádky podle sloupců, případně je seskupovat přetažením sloupce do volného prostoru nad nimi. Každý sloupec má také vlastní filtr.

Tutorial

WebSafetica v praxi: kontrola přenosu souborů přes USB u oddělení designu.

  1. V panelu stromové struktury si označím oddělení designu.
  2. V Hlavním panelu se zaměřím na pilíř Bezpečnost dat a v grafu Kanály toku dat vyberu výseč pro USB.
  3. Zobrazí se informace Toku dat.
  4. V grafu Nejčastější přípony si označím .pdf.
  5. Přesunu se do spodní části okna k tabulce Záznamy a v menu sloupců si označím sloupec Počítače.
  6. Přetažením sloupce Počítače nad lištu sloupců seskupím záznamy podle počítačů.
  7. Získané informace si exportuji do tabulky pomocí tlačítka Export do .csv v pravé horní liště Záznamů
(0 vote(s))
Helpful
Not helpful