Knowledge base
Knowledge base: Česky > WebSafetica
Jak přidat certifikát pro WebSafetica
Posted by , Last modified by Petr Procházka on 13 December 2017 08:17 AM

WebSafetica běží na zabezpečeném HTTPS protokolu, který vyžaduje SSL certifikát na IIS serveru, z kterého se WebSafetica spouští. Pokud tento certifkát chybí, objeví se upozornění, že spojení není bezpečné. 

Pro odstranění varovného okna a zabezpečení komunikace je potřeba vlastnit SSL certifikát přiřazený k doméně (URL adresa na které běží WebSafetica) a ten následně vložit na váš IIS server. Můžete použít svůj již existující SSL certifikát, případně si vytvoříte certifikát u bezplatných certifikačních autorit, například na Let’s Encrypt (https://letsencrypt.org).

Jakmile vlastníte SSL certifikát, nahrajete jej na váš IIS server následovně:

  1. Otevřete si IIS (Internet Information Services) Manager.
  2. Vyberte vás server a klikněte na Server Certificates ve středu okna (sekce IIS).
  3. V pravé části okna, v sekci Actions, klikněte na Import....
  4. Vyberte certifikát a zadejte heslo.
  5. Nastavte Certificate Store do Personal, povolte možnost Allow this certificate to be exported a klikněte na OK.
  6. Sites zvolte Default Web Site.
  7. V pravé části okna, v sekci Actions, klikněte na Bindings...
  8. Zvolte https, a poté klikněte na Edit....
  9. Pod SSL certificate vyberte svůj certifikát a pakl klikněte na OK.

 Váš server nyní bude používat SSL certifikát při komunikaci s WebSafetica, varovné okno se tedy již nebude zobrazovat při otevření prohlížeče. 

 

(3 vote(s))
Helpful
Not helpful