Knowledgebase
Knowledgebase: Česky > Obecné návody
Režimy schránky
Posted by Michael Skoupý, Last modified by Michael Skoupý on 21 September 2018 12:42 PM

Ve verzi 8.3 a novější, obsahuje Safetica DLP nové režimy chování použití schránky pro vybrané datové kategorie.

Pro definované datové kategorie, a to jak na základě existující klasifikace nebo na základě kontextového pravidla, můžete vybírat mezi dvěma režimy chování schránky moderate a strict. Tyto režimy definují hloubku omezení uživatel při práci se schránkou pokud je zakázána. Obsah schránky je vyhodnocen na základě vestavěné heuristické funkce, a chování schránky se může lišit pokud je obsah považován za potenciálně nebezpečný.

Tyto režimy chování nejsou dostupné pro datové kategorie definované na základě citlivého obsahu - pro tyto kategorie je schránka omezována pouze pokud je v ní nalezen definovaný citlivý obsah.

a) Mírný režim schránky

Mírný režim je výchozí a doporučený, umožňuje uživateli pracovat víceméně neomezeně.

V tomto režimu se datová kategorie nerozšíří prostřednictvím schránky do další aplikace. Což má za následek méně neočekávaného rozšíření omezení a DLP politiky do dalších aplikací či dat. DLP omezení je aplikováno na schránku pouze pokud obsahuje potenciálně nebezpečný obsah. Obsah jako je jednoduché číslo, emailová adresa nebo jiný kontaktní údaj není považován za potenciálně nebezpečný, a kopírování není omezeno.

b) Přísný režim schránky

Přísný režim je poměrně restriktivní a vhodný pokud je vyžadována přísná ochrana a to i na úkor uživatelské činnosti.

V tomto režimu je datová kategorie přenášena prostřednictvím schránky pokud obsahuje potenciálně nebezpečný obsah - což může zapříčinit neočekávána rozšíření a aplikování DLP politik a omezení na aplikace a data. DLP omezení schránky je aplikováno vždy, bez ohledu na obsah schránky.

Přehled režimů schrány

Použití schránky je povoleno
Použití schránky je omezeno

Mírný režim

Datová kategorie a navázané omezení se nepřenese mimo stávající aplikaci

Potenciálně nebezpečný obsah schránky je omezen

Přísný režim

Pokud je kopírován potenciálně nebezpečný obsah schránky, datová kategorie a navázané omezení se rozšíří do aplikace a dat

Veškerý obsah schránky je omezen

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful