Knowledgebase
Knowledgebase: Česky > Obecné návody
Změny ve Správě webu a Správě aplikací
Posted by Michael Skoupý, Last modified by Michael Skoupý on 13 December 2018 12:18 PM

Tento článek popisuje novinky v Safetica 8.3 které se týkají Správy webů a Správy aplikací. Tyto změny jsou relevantní k produktovým změnám, a to z důvodu zvýšení stability systému a a snížený nároků na výkon.

Změny ve správě webů

Vytvoření pravidla na základě IP adresy již není podporováno. Pokud jste tedy nějaká pravidla na základě IP adresy již měly, tak tyto pravidla zůstanou v Safetica správcovské konzoli, takže je můžete přenastavit na doménové jméno.
Pro koncové stanice s verzí klienta starší než 8.3 tato změna neplatí.Každopádně pokud aktualizujete koncové na verzi 8.3, tak pravidla na základě IP adresy budou ignorovány. Z toho důvodu je nutné pravidla na základě IP adresy převést na doménové jméno.

Předpokládejme že máte vytvořena následující pravidla:


Vzhledem k tomu že pravidlo na základě IP adresy již nelze editovat, je nutné vytvořit nové pravidlo založené na názvu domény


Změny ve správě aplikací

V nové verzi 8.3 přinášíme několik novinek ve Správě aplikací, které jsou zaměřeny na zjednodušení používání. Nejdůležitějšími změnami jsou:
  • režim White-listing již není nadále podporován, a to z důvodu potencionálních problémů při chybném nastavení
  • blokování spuštění aplikací na externích zařízení byla odstraněna
  • Microsoft Store aplikace jsou nyní kategorizovány
  • Identifikace Microsoft Store aplikací byla změněna

Pojďme se podívat na tyto změny detailně:

Režim whitelisting byl odstraněn z důvodu možných problémů spojených s neúmyslným blokováním některý aplikací, které mohou být nezbytné. Pokud jste využívali nějaký pravidlo na whitelistiing, toto pravidlo bude smazáno.
Nejvýznamnější změnou byla změna identifikace Microsoft Store aplikací. Identifikace aplikací byla rozšířena z důvodu vlastní správy kategorizace. Z tohoto důvodu je nyní možné blokovat Microsoft Store aplikace na základě jejich vlastní kategorie. Pokud máte vytvořeno, například pravidlo na blokování kategorie her, nyní budou blokovány i Microsoft Store hry, bez nutnosti další specifikace. V důsledku těchto změn, je nutné vytvořit nová pravidla na Microsoft Store aplikace, pokud jste již nějaká pravidla na Microsoft Store aplikace měli.

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful