Knowledgebase
Knowledgebase: Česky > Obecné návody
Podporované webové prohlížeče
Posted by Michael Skoupý, Last modified by Michael Skoupý on 13 December 2018 10:19 AM

Všechny funkcionality Safetica jsou plně podporovány v níže definovaných webových prohlížečích. Ty jsou také pravidelně testovány s nejnovější veřejně dostupnou verzí Safetica.

Prohlížeč
Podporovaná verze

Google Chrome

Poslední stabilní verze

Microsoft Edge

Poslední stabilní verze Windows 10

Microsoft Internet Explorer

11

Mozilla Firefox

Poslední stabilní verze

Opera

Poslední stabilní verze
Yandex Browser Poslední stabilní verze

Používání nepodporovaných webových prohlížečů je možné zakázat ve Správě aplikací v Safetica.

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful