Knowledge base
Knowledge base: Česky > Safetica Mobile
Jak přepnout iOS zařízení do Supervised módu
Posted by Michael Skoupý, Last modified by Michael Skoupý on 10 January 2019 08:57 AM

Na základě změn bezpečnostních pravidel firmy Apple je nutné na iOS zařízeních povolit "Supervised" mód pro instalaci aplikace Safetica mobile.

Konfigurace zařízení jako “supervised” pomocí Apple Configurator 2

  1. Připojte zařízení k počítači, na kterém běží Apple Configurator 2.
  2. Zazálohujte data.
  3. Klikněte Prepare a zvolte manuální konfiguraci.
  4. Nastavte MDM server (zadejte url serveru jako enrollment url).
  5. Zadejte jméno organizace.
  6. Vygenerujte novou identitu (pokud tohle neděláte poprvé, zvolte existující identitu).
  7. Upravte kroky prvotního nastavení (Setup Assistant).
  8. Zvolte Prepare. Vaše zařízení bude smazáno.
  9. Obnovte zálohovaná data.
  10. Exportujte identitu, kterou jste vygenerovali, a uložte ji! Pokud o ni přijdete, nebude možné spravovat vaše zařízení.
Aplikace Apple Configurator 2 je bezplatně dostupná z App Store.

Po otevření aplikace připojte zařízení k Macu/Macbooku standardním USB kabelem. (Je třeba odkliknout Důvěřovat tomuto počítači na vašem iPhonu). Náhled zařízení se zobrazí pod záložkou Všechna zařízení.

Aby mohlo být zařízení dáno do “supervised”, tedy řízeného režimu, je třeba provést obnovení továrního nastavení. Nacházejí-li se na mobilním zařízení data, o které nechcete přijít, lze přímo v aplikaci Apple Configuration 2 vytvořit zálohu. Stačí vybrat zařízení a v horním menu kliknout Back Up tlačítko.

Pro přípravu zařízení na něj klikněte pravým tlačítkem myši > Prepare, nebo vyberte možnost Prepare z horního menu.

Zvolte manuální konfiguraci.

Dalším krokem je nastavení MDM serveru.

Dočasné řešení: jako enrollment URL zadejte adresu serveru (https://mguard.safetica.com).

Potvrďte certifikáty.

Je třeba vyplnit jméno organizace. Jméno se objeví v zařízení jakožto odkaz na organizaci, kterou je spravováno. Telefonní číslo, email a adresa nejsou povinné pole.

Apple Configurator 2 vám nabídne přihlášení do DEPu (Device Enrollment Program). Tento krok přeskočte.

Pokud tohle děláte poprvé, vyberte Generate a new supervision identity a bude vám vygenerovaná nová identita pro vaši organizaci. Jelikož jedno zařízení může spravovat více pracovních stanic, pro zajištění bezpečného spárování musí mít každá pracovní stanice shodnou identitu — certifikát (.p12 soubor) s privátním klíčem. Tyto soubory si bezpečně uložte! Chcete-li identitu exportovat na jiné zařízení, běžte do Preferences > Organizations, zvolte identitu, klikněte na Action pop-up menu (ikonka ozubeného kola) a vyberte Export Supervision Identity.

Nakonec můžete upravit, které kroky se ukáží během prvotního nastavení zařízení.

Klikněte na Prepare tlačítko.

VAROVÁNÍ: Vaše zařízení bude smazáno!

Přejete-li si obnovit zálohovaná data, jednoduše klikněte na zařízení pravým tlačítkem (pod záložkou Supervised), zvolte Restore from Backup a vyberte zálohu.

Zálohy mohou být smazány: Preferences > Backups > Delete.

Exportujte identitu, kterou jste vygenerovali, a uložte ji! Pokud o ni přijdete, nebude možné spravovat vaše zařízení.

Po připojení k WiFi během prvotního nastavení vám bude nabídnutá možnost vzdálené konfigurace zařízení serverem. Tato funkce prozatím nefunguje, proto zvolte Skip configuration.

Zařízení v supervised módu teď můžete přihlásit do WebSafetica obvyklým způsobem.

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful