Knowledge base
Knowledge base: Česky > Obecné návody
Vyžadovaná nastavení pro integraci s Office 365
Posted by Michael Skoupý, Last modified by Dana Balaštíková on 13 October 2020 03:08 PM

V tomto článku se dozvíte, jaká nastavení je třeba konfigurovat na Safetica Management Serveru a Azure tenantovi, aby integrace řešení Safetica s Microsoft Office 365 fungovalo správně.

Níže popsané kroky musí provést všichni uživatelé, kteří integraci s Office 365 ještě nikdy nenastavovali nebo kteří konfigurují nového tenanta. Máte-li potíže s integrací Office 365, zkontrolujte nejdříve tato nastavení a až poté se spojte se Safetica podporou.

Je třeba zkontrolovat a nastavit tři oblasti: 

1. Povolte základní ověřování pro PowerShell

Safetica využívá PowerShell příkazy ke komunikaci s rozhraním Microsoft Graph API. Graph API ale pro PowerShell podporuje pouze základní ověřovací metodu: https://office365.uservoice.com/forums/264636-general/suggestions/20570782

Z pohledu bezpečnosti nás tento fakt netěší a ověřovací metodu změníme hned, jakmile nám to Microsoft umožní. Mezitím můžete základní ověřování na Safetica Management Serveru zapnout pomocí následujících příkazů:

Příkazový řádek

winrm set winrm/config/client/auth @{Basic=”true”}

PowerShell

winrm set winrm/config/client/auth ‘@{Basic=”true”}’

2. Zakažte výchozí nastavení zabezpečení

Od 22. října 2019 nastavuje Microsoft výchozí zabezpečení pro nově vytvořené Azure tenanty na možnost Povoleno. Toto nastavení ale zablokuje všechna neznámá připojení včetně řešení Safetica. Aby integrace s Office 365 fungovala správně, musíte na svém tenantovi výchozí nastavení zabezpečení zakázat:

  1. Přihlaste se do Azure portálu jako správce zabezpečení, správce podmíněného přístupu nebo globální správce.
  2. Přejděte do části Azure Active Directory > Vlastnosti.
  3. Klikněte na Spravovat výchozí nastavení zabezpečení.
  4. Nastavte možnost Povolit výchozí nastavení zabezpečení na Ne.
  5. Klikněte na Uložit.

Toto nastavení nesnižuje úroveň zabezpečení, pouze vašemu Azure tenantovi umožní komunikovat s třetími stranami.

Připomínáme, že použití těchto změn v Azure tenantovi může nějakou dobu trvat. Doporučujeme několik hodin počkat, a teprve poté s případnými problémy kontaktovat Safetica podporu.

Poté, co provedete tyto tři kroky, můžete začít konfigurovat integraci s Office 365 v desktopové Safetica konzoli.

 

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful