Knowledgebase
Knowledgebase: Česky > Obecné návody
DLP Varování
Posted by Michael Skoupý on 02 October 2019 12:47 PM

Safetica od verze 9.3 nabízí nové DLP varování v případech:

 1. Porušení DLP politiky
  Varování na každé porušení DLP bezpečnostní politiky uživatelem. Varování může být odesláno každých 10 minut.
 2. Hromadné porušení DLP politiky 
  Varování upozorňuje na kumulativní* porušení DLP bezpečnostní politik. Varování může být zasláno jednou denně.
 3. Přesun nechráněných citlivých dat mimo koncovou stanici
  Varování v případě kumulativního* počtu citlivých dat, která nejsou chráněna DLP bezpečnostmi politikami, a opustila koncovou stanici. Varování může být zasláno jednou denně.
 4. Přesun nechráněných citlivých dat na specifické umístění
  Varování v případě kumulativního* počtu citlivých dat, která nejsou chráněna DLP bezpečnostními politikami, a odešly do jednoho cíle**. Varování může být zasláno jednou denně.

*kumulativní = 10 x za jeden den; počítadlo se nuluje vždy půlnoci. Výchozí hodovat počítadla může být změněna přímo v databázi.

** jednotlivé cíle jsou:

 • data odeslána na 1 emailovou adresu
 • data nahrána na 1 webovou stránku
 • data přesunuta na 1 USB disk
 • data přesunuta na 1 cloudovou službu (webové rozhraní či desktopový klient)
 • data zaslána prostřednicím Instantních komunikačních nástrojů
 • data odeslána na jakoukoliv tiskárnu (fyzickou či virtuální)
(0 vote(s))
Helpful
Not helpful