Knowledgebase
Knowledgebase: Česky > WebSafetica
Jak propojit Safetica s Office 365
Posted by Petr Procházka, Last modified by Michael Skoupý on 05 June 2019 08:38 AM

Upozornění: Od verze Safetica 9.1, můžete využívat více funkcionalit z Office 365 prostředí, a to například monitorování souborových operací a emailovou komunikaci prostřednictvím Office 365 cloudu. Pro více informací prosím přejděte na článek Safetica Office 365 funkcionality.

Pro aktivaci funkcionalit s Office 365 je nutné produkt Safetica propojit s vaší registrací v Office 365. V sekci nastavení WebSafetica je nutné vyplnit název vašeho tenant jména a údaje aplikace vytvořené pro Safetica ve vašem Azure Active Directory:

 • Název tenanta
 • App ID
 • App Key

Název tenanta název

Název tenanta je vaše specifické jméno pro přihlášení od Office 365 ve formátů: your-company.onmicrosoft.com

 1. Přejděte do Office 365 administračního centra: https://portal.office.com/adminportal/home#/Domains
 2. Najděte váš tenanta název v seznamu Domén
 3. Vložte název tenanta do WebSafetica jako Název tenanta

Registrace aplikace pro Office 365

Pro získání přístupu k auditním záznamům vaší společnosti vyžaduje Safetica registraci aplikace s odpovídajícím oprávněním. Pro vytvoření této registrace je nutné mít oprávnění administrátora pro přístup k Azure Active Directory vaší společnosti.

At the moment, two sets of permissions are required for Safetica Office 365 features to work correctly:

V současné dobře, jsou vyžadovány dvě oprávnění pro Safetica pro správné chování funkcionalit spojených s Office 365:

 • Office 365 Management APIs: Read activity data for your organization - vyžadováno pro monitoring Office 365 aktivit
 • Microsoft Graph: Read and write all users' full profiles - vyžadován pro synchronizaci Active directory uživatelů s Azure Active directory uživateli
 1. Přejděte do Vaši firemní Active Directory v prostředí Azure Active Directory administračního centra: https://aad.portal.azure.com/
 2. Přejděte do Všech služeb zvolte Přidání Aplikací a vyberte Registrace nové aplikace.
 3. Vyplňte detailní údaje pro novou aplikaci a potvrďte tlačítkem vytvořit.
  1. Jméno: Safetica Application
  2. Aplikační typ: Web app / API
  3. Odkaz pro přihlášení: https://office.com
 4. Zvolte nově vytvořenou aplikaci v Aplikačním registračním seznamu.
 5. Zkopírujte ID aplikace a vložte jej do WebSafetica jako App ID.
 6. V sekci nastavení zvolte Požadované oprávnění.
 7. Zvolte Přidat a Vyberte rozhraní API pro vytvoření nové sady oprávnění pro aplikaci.
 8. Vyberte Office 365 API rozhraní a klikněte na Vybrat pro vybrání oprávnění Číst z vaší organizace přístup v sekci Aplikačního pravidla, výběr následně potvrďte tlačítkem Hotovo.
      
 9. Pro druhé nastavení pravidel vyberte Microsoft graf, klikněte Vybrat, vyberte oprávnění Číst a zapisovat všechny uživatelské profily v sekci Aplikační pravidla, výběr následně potvrďte tlačítkem Hotovo.
      
 10. Zvolte Udělit oprávnění a potvrďte tlačítkem Ano pro udělení přístupu k auditním záznamům této aplikaci.
 11. Vyberte Klíč v Bezpečnostním nastavení, vyplňte detaily pro nový aplikační klíč a potvrďte tlačítkem Uložit.
  Popis: SafeticaKey
  Expirace: Nikdy neexpirující
       

 12. Zkopírujete nově vydané hodnoty klíče do WebSafetica jako Aplikační klíč.
       

 13. Potvrďte tlačítkem uložit, bude-li vše v pořádku, tak se nové nastavení potvrdí zobrazením zeleného dialogového okna.