Knowledgebase
Knowledgebase: Česky > Obecné návody
Safetica a Office 365 funkcionality
Posted by Michael Skoupý, Last modified by Michael Skoupý on 03 June 2019 01:58 PM

Safetica od verze 9.1 nabízí monitorování souborových operací a emailové komunikace přímo v prostředí Office 365. Nastavení těchto funkcionalit je dostupné z WebSafetica, kde je možné konfigurovat připojení do Office 365.

Verze 9.1 Vám přináší podporu těchto funkcionalit z Office 365:

Funkce
Vlastnosti
Požadavky
Office 365 monitoring souborových operací

Monitoring souborových operací v rámci OneDrive a SharePoint online

  • souhrnný seznam důležitých uživatelských akcí provedených přímo z online prostředí 

Safetica Azure application

Office 365 monitoring emailové komunikace

Monitoring Exchange online emailů

  • umožňuje monitorování emailů i na zařízeních bez nainstalovaného Safetica klienta

Safetica Azure application

Safetica Azure service account

Návody na konfiguraci jsou dostupné zde (články jsou dostupné pouze v EN jazyce):