Knowledgebase
Knowledgebase: Česky
Varování - licence vypršela nebo je v chybném stavu
Posted by Petr Procházka, Last modified by Ladislav Mlčák on 02 April 2019 09:27 AM

Pokud dostanete následující varovnou zprávu ze Safetica:

Vaše licence vypršela, nebo se nachází v nesprávném tvaru. Pro více informací přejděte do pohledu Správa licencí.

Zpráva se zobrazuje v následujících situacích:

Vaše licence vypršela 

 • Pokud vypršela plná (placená) licence:
  • nové záznamy v Safetica nebudou dostupné (stávající záznamy budou i nadále dostupné), nebudou fungovat Varování a Reporty
  • koncové stanice budou fungovat i nadále dle konfigurace
  • údržba v Safetica bude dostupná pouze pro odinstalaci produktu
  • vložením nové platné licence se opětovně zpřístupní aktuální záznamy
 • Pokud vyprší trial licence:
  • koncové stanice nebudou aplikovat žádné bezpečnostní politiky a zaznamenávat záznamy
  • údržba v Safetica bude dostupná pouze pro odinstalaci produktu

Využíváte více stanice než máte zakoupených licencí

 • Pokud využíváte více stanic než máte plných (placených) licencí:
  • stanice nad rámec zakoupených licencí budou funkční jako doposud, a to aby se předešlo nechtěné ztrátě funkčnosti
  • neprodleně rozšiřte počet licencí abyste se vyhnuli porušení Licenčních podmínek Safetica
 • Pokud využíváte více licencí než máte trial licencí:
  • stanice nad rámec počtu licencí nebudou uplatňovat bezpečnostní politiky a zaznamenávat záznamy

Licenční server je nedostupný

Pokud využíváte Safetica online licencování (např. pro měsíční zúčtovací období), tak Safetica vyžaduje připojení k licenčnímu serveru a to nejméně jednou za 7 dní. Ujistěte se prosím že má Safetica neomezené připojení k internetu a to z důvodu ověření platnosti licence, a také aby mohly být doručeny aktuální informace o objednávkách, předplatnému atd.

V případe že Safetica server nemůže delší dobu ověřit platnost licencí, tak budou licence deaktivovány a odebrány do doby než se Safetica server opětovně připojí k licenčnímu serveru.