Knowledgebase
Knowledgebase : Česky > WebSafetica
Bezpečnostní problémy jednoduše a srozumitelně popisují stav zabezpečení společnosti a konkrétních komunikačních kanálů. Bezpečnostní problémy a navazující doporučená opatření vychází z toho, jaká data byla monitorována v prostředí společnosti, jaké byly ...
V případě, že neběží WebSafetica service a nepodařilo se jí spustit automaticky, je třeba ji spustit manuálně. * Spusťte Správce úloh (Právé tlačítko na panel Start -> Správce úloh) * Vyberte záložku Služby * Najděte službu WebSafetica service ...
OD VERZE SAFETICA 9.1, MŮŽETE VYUŽÍVAT VÍCE FUNKCIONALIT Z OFFICE 365 PROSTŘEDÍ, A TO NAPŘÍKLAD MONITOROVÁNÍ SOUBOROVÝCH OPERACÍ A EMAILOVOU KOMUNIKACI PROSTŘEDNICTVÍM OFFICE 365 CLOUDU. PRO VÍCE INFORMACÍ PROSÍM PŘEJDĚTE NA ČLÁNEK Safetica Office 365 fun...
WebSafetica běží na zabezpečeném HTTPS protokolu, který vyžaduje SSL certifikát na IIS serveru, z kterého se WebSafetica spouští. Pokud tento certifkát chybí, objeví se upozornění, že spojení není bezpečné. Pro odstranění varovného okna a zabezpeče...
BEZPEČNOSTNÍ VÝJIMKA PŘÍČINA: pokud otevíráte WebSafetica na doméně, kterou nemáte certifikovanou, je třeba schválit bezpečnostní výjimku v okně webového prohlížeče. Každý prohlížeč má přidání výjimky trochu jiné, proto bude následný postup obecný: *...
STRUKTURA Hlavní panel slouží k orientaci v událostech a k zobrazení celkového stavu tří pilířů, na které je WebSafetica tématicky rozdělena: * BEZPEČNOST DAT shrnuje bezpečnostní incidenty, operace s daty, zobrazuje akce provedené s označenými daty ...
WebSafetica je nedílnou součástí programu Safetica, není možné ji využívat bez dalších komponent, které řešení Safetica přináší. Může být ovšem nainstalovaná samostatně na serveru, nebo jiném zařízení, které má přístup k SQL databázi. Instalace může pr...