Knowledge base
Knowledge base : Česky > WebSafetica
Bezpečnostní problémy jednoduše a srozumitelně popisují stav zabezpečení společnosti a konkrétních komunikačních kanálů. Bezpečnostní problémy a navazující doporučená opatření vychází z toho, jaká data byla monitorována v prostředí společnosti, jaké byly ...
STRUKTURA Hlavní panel slouží k orientaci v událostech a k zobrazení celkového stavu tří pilířů, na které je WebSafetica tématicky rozdělena: * BEZPEČNOST DAT shrnuje bezpečnostní incidenty, operace s daty, zobrazuje akce provedené s označenými daty ...
BEZPEČNOSTNÍ VÝJIMKA PŘÍČINA: pokud otevíráte WebSafetica na doméně, kterou nemáte certifikovanou, je třeba schválit bezpečnostní výjimku v okně webového prohlížeče. Každý prohlížeč má přidání výjimky trochu jiné, proto bude následný postup obecný: *...
WebSafetica běží na zabezpečeném HTTPS protokolu, který vyžaduje SSL certifikát na IIS serveru, z kterého se WebSafetica spouští. Pokud tento certifkát chybí, objeví se upozornění, že spojení není bezpečné. Pro odstranění varovného okna a zabezpeče...
WebSafetica je nedílnou součástí programu Safetica, není možné ji využívat bez dalších komponent, které řešení Safetica přináší. Může být ovšem nainstalovaná samostatně na serveru, nebo jiném zařízení, které má přístup k SQL databázi. Instalace může pr...
V případě, že neběží WebSafetica service a nepodařilo se jí spustit automaticky, je třeba ji spustit manuálně. * Spusťte Správce úloh (Právé tlačítko na panel Start -> Správce úloh) * Vyberte záložku Služby * Najděte službu WebSafetica service ...