Knowledge base
Knowledge base : Česky
Pokud dostanete následující varovnou zprávu ze Safetica: _Vaše licence vypršela, nebo se nachází v nesprávném tvaru. Pro více informací přejděte do pohledu Správa licencí._ Zpráva se zobrazuje v následujících situacích: VAŠE LICENCE VYPRŠELA  * Pokud...
Varování na selhání databázové úlohy zasílané prostřednictvím Safetica s cílem informovat uživatele o tom, že naplánovaná databázová úloha selhala. Prověřte prosím chybový log v Safetica - Údržba - Správa databáze (režim vizualizace) - záložka Úlohy. ...
Varování zaslané prostřednictvím Safetica s cílem informovat uživatele o tom, že serverová komponenta Safetica má nedostatek místa na disku. Když se zobrazí tato zpráva, je třeba provést kroky k vyřešení této chyby. Ignorování chyby může způsobit potíže...
Varování na velikost databáze zasílané prostřednictvím Safetica s cílem informovat uživatele, že velikost databáze MS SQL Server překročila stanovenou hranici. Express edice SQL Serveru je použitelná pro většinu scénářů, má však daná omezení. Tím ne...