Knowledge base
Knowledge base : Česky > Safetica Mobile
Na základě změn bezpečnostních pravidel firmy Apple je nutné na iOS zařízeních povolit "Supervised" mód pro instalaci aplikace Safetica mobile. KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ JAKO “SUPERVISED” POMOCÍ _APPLE CONFIGURATOR 2_ * Připojte zařízení k počítači, na kt...
Instalace Safetica Mobile na mobilní zařízení probíhá pomocí pozvánek, které se rozesílají na emaily uživatelů. Emailová adresa uživatele pak slouží jako identifikační klíč pro jednotlivá zařízení, takže pod jednoho uživatele může spadat více zařízení. Em...