Knowledge base
Knowledge base : Česky > Obecné návody
Safetica 9.8 přináší do struktury našeho produktového portfolia mnoho nových změn, které firmám pomohou ještě více uzpůsobit řešení Safetica jejich prostředí a požadovaným scénářům. Díky větší škálovatelnosti portfolia si můžete zakoupit pouze funkce, kte...
KDY MŮŽE VNIKNOUT PROBLÉM S KONKRÉTNÍM ZAŘÍZENÍM? Produkt Safetica používá pro své fungování vlastní ovladač zařízení, který filtruje všechna připojená zařízení k dané stanici. Některá zařízení mohou pracovat nesprávně, pokud jsou filtrována tímto ovlada...
Modul Safetica Supervisor byl dříve dostupný v aplikaci SAFETICA MANAGEMENT CONSOLE, ale nyní jej již nepodporujeme. Noví uživatelé najdou informace o alternativách k jeho funkcím SPRÁVA APLIKACÍ a SPRÁVA WEBŮ zde [https://go.safetica.com/kb/2083826] a k ...
DLP politiky slouží k ochraně dat na koncových zařízeních a k řízení činnosti aplikací. Každá DLP politika má svůj typ, režim a pravidla. Můžete je nastavovat v aplikaci SAFETICA MANAGEMENT CONSOLE v části PROTECTION -> DLP POLITIKY. Vyhodnocování polit...
V tomto článku se dozvíte více o integraci Safetica 9.5 s Microsoft Exchange Online, OneDrive a SharePoint. POKUD KONFIGURUJETE INTEGRACI S OFFICE 365 POPRVÉ NEBO POKUD NASTAVUJETE NOVÉHO AZURE TENANTA, PROVEĎTE KROKY UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU VE ZNALOSTNÍ ...
Vzájemné propojení řešení Safetica DLP a Commvault Edge Drive poskytuje platformu pro bezpečné sdílení souborů napříč celým firemním prostředím. Zatím co Commvault Edge Drive zajišťuje bezpečné uložení a nepřetržitou dostupnost Vašich dat, klasifikace a o...
Tento článek popisuje obecné kroky, které je třeba provést pro vytvoření vlastního reportu záznamů ze systému Safetica a tento report na pravidelné bázi automatizovaně posílat na e-mail. 1. JAK PRACOVAT S VIZUALIZACÍ Každý vizualizační pohled v Discover...
Safetica 9.6 přichází s novou funkcí, která koncovým uživatelům umožňuje klasifikovat soubory. Podporované formáty pro uživatelskou klasifikaci dat: .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .xlsm. Připomínáme, že uživatelská klasifikace je k dispozici pouze v produkt...
Připomínáme, že integrace s řešením FortiGate je k dispozici pouze v produktu SAFETICA ENTERPRISE. PODPOROVANÉ VERZE PRODUKTU * Safetica 9.3+ * FortiGate se systémem FortiOS 6.2+ * Aby integrace fungovala správně, může být vyžadována FortiGate ...
Safetica od verze 9.3 umožňuje omezit typy souborů, které jsou prohledávány při analýze citlivého obsahu. To je vhodné zejména v situacích, kdy chcete omezit zátěž na koncové stanici, ale přitom chcete zachovat základní detekci citlivého obsahu.   Doš...
V tomto článku se dozvíte, jaká nastavení je třeba konfigurovat na Safetica Management Serveru a Azure tenantovi, aby integrace řešení Safetica s Microsoft Office 365 fungovalo správně. Níže popsané kroky musí provést všichni uživatelé, kteří integraci s...
Následující článek popisuje, jak označit soubory na základě obsahu. Berte prosím na vědomí že článek je zastaralý. V Safetica 8.3 a novější není nutné používat označování souborů na základě obsahu pro DLP konfiguraci. Pro více se prosím podívejte na člán...
Klasifikace třetích stran umožňuje Safetica vyhledávat klasifikaci ve vlastnostech Microsoft Office dokumentu a tuto klasifikaci aplikovat. PODPOROVANÉ KLASIFIKACE TŘETÍCH STRAN Safetica je kompatibilní s kvalifikačními nástroji třetích strach, které uk...
Safetica 9.8 přináší novou funkci Shadow Copy, která vám pomůže prošetřovat citlivé soubory potenciálně změněné po incidentu. S funkcí Shadow Copy si administrátor může stáhnout a zobrazit přesnou kopii souboru, který incident spustil. Funkci využijete př...
Datové kategorie umožňují určit, jaká jsou ve VAŠÍ SPOLEČNOSTI CITLIVÁ DATA (například rodná čísla, čísla kreditních karet, know-how popsané regulárními výrazy atd.), a detekovat soubory, které tato data obsahují. Datové kategorie definované na základě o...
Safetica 9.8 již neobsahuje modul Supervisor. Ve všech nových produktech ale máte nadále k dispozici přehled informací o tiskárnách a varování spojená s tiskem. Funkce ŘÍZENÍ APLIKACÍ a ŘÍZENÍ WEBŮ můžete v produktech Safetica Protection a Safetica Enterp...
Na terminálových serverech a v prostředích, kde uživatele Office 365 chrání řešení Safetica, můžete využívat Safetica licence v souladu se zásadami spravedlivého používání (FUP). Pokud si tedy řešení Safetica zakoupíte např. pro 300 koncových zařízení, m...
INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU SE VZTAHUJÍ NA VERZI SAFETICA 9.4 A STARŠÍ. POKUD POUŽÍVÁTE VERZI SAFETICA 9.5 NEBO NOVĚJŠÍ, MŮŽETE NÍŽE UVEDENÉ KROKY PROVÉST AUTOMATIZOVANĚ, TAKŽE CELÁ KONFIGURACE BUDE MNOHEM JEDNODUŠŠÍ. VÍCE INFORMACÍ NAJDETE V TOMTO Č...
Všechny funkcionality Safetica jsou plně podporovány v níže definovaných webových prohlížečích. Ty jsou také pravidelně testovány s nejnovější veřejně dostupnou verzí Safetica. Safetica podporuje nejnovější stabilní verze následujících prohlížečů: * G...
Ve verzi 8.3 a novější, obsahuje Safetica DLP nové režimy chování použití schránky pro vybrané datové kategorie. Pro definované datové kategorie, a to jak na základě existující klasifikace nebo na základě kontextového pravidla, můžete vybírat mezi dvěma ...
6. listopadu 2019 Google upravil SSL certifikáty, které používá pro své služby. Nové certifikáty způsobují nekompatibilitu s produktem Safetica, která způsobuje zablokování přístupu na Google webové stránky a jejich další služby. _Technický detail: Safet...
Safetica 9.1 přináší novou flexibilnější detekci citlivého obsahu, která přináší přesnější výsledky a nižší chybovost při jejich vyhledávání. S novým nastavením detekce obsahu můžete: * vytvářet pravidla s podmínkami A/NEBO * nastavovat různé prahy ...
Safetica od verze 9.3 nabízí nové DLP varování v případech: * Porušení DLP politiky Varování na každé porušení DLP bezpečnostní politiky uživatelem. Varování může být odesláno každých 10 minut. * Hromadné porušení DLP politiky  Varování upozorňuje na...
DATOVÉ KATEGORIE Safetica od verze 8.3 a vyšší nabízí tři alternativní způsoby jak nastavit DLP, a tyto způsoby záleží na použití datových kategorií: * A. můžete určit JAKÁ JSOU CITLIVÁ DATA Vaší společnosti (například rodná čísla, čísla kreditních ka...
Safetica automaticky detekuje síťové porty používané aplikacemi. Detekce je dostupná pro nejčastěji používané aplikace. Pro správnou detekci ostatních aplikací je nutné splnit následující prerekvizity: * webový prohlížeč musí být kategorizován jako _W...
Tento článek popisuje novinky v Safetica 8.3 které se týkají Správy webů a Správy aplikací. Tyto změny jsou relevantní k produktovým změnám, a to z důvodu zvýšení stability systému a a snížený nároků na výkon. ZMĚNY VE SPRÁVĚ WEBŮ Vytvoření pravidla na...
Dočasná změna nastavení příchozího portu pro připojení klientských stanic k Safetica Management Service je přínosná ve scénářích migrace databáze, přenosu databázových souborů či databázových úlohách obecně a lze ji provést následovně:   V CMD spuštěnou ...
Produkt Safetica je kompatibilní téměř se všemi nejznámějšími antivirovými programy. V případě, že se s těmito aplikacemi či osvědčenými postupy uvedenými níže vyskytne jakýkoliv problém, postupujte dle těchto kroků: * Otevřete nastavení antivirového ...
Následující článek popisuje jak správně deaktivovat Safetica na koncové stanici. V případě potřeby deaktivovat klienty, přejděte do části ÚDRŽBA – DEAKTIVACE KONCOVÝCH STANIC – v REŽIMU NASTAVENÍ zvolte deaktivovat SAFETICA ENDPOINT CLIENT. Jakmile se t...
Při instalaci Safetica na koncové stanice pomocí pohledu Aktualizace a nasazení, nebo Správa konových stanic, můžete na některých stanicích obdržet zprávu "OS není kompatibilní". Tyto stanice budou mít nainstalovaný Safetica Agent, ale instalace Safeti...