Knowledge base
Knowledge base : Česky > Instalace a nasazení
DB_OWNER Role práv DB_OWNER je minimální, nezbytná role pro základní funkčnosti vyjma automatické aktualizace definic, bez možnosti archivace záznamů a obtížného ladění - TOTO NASTAVENÍ NEDOPORUČUJEME Účet, který Safetica využívá pro přístup do databáze...
Tento článek popisuje stavy, které mohou nastat při automatické instalaci Safetica v návaznosti na volné místo na disku vybraného pro instalaci. Safetica při automatické instalaci kontroluje volné místo a je-li toto volné místo menší než: * 100 GB u...
Pokud používáte Active Directory, mužete downloader agenta nainstalovat hromadne pomocí Skupinové politiky (Group Policy). Pro využití hromadné instalace je potreba z univerzálního balícku vyextrahovat príslušný MSI balícek downloader agenta. Instalace ...
Aktualizační proces Safetica řešení se skládá ze dvou částí: * Aktualizace Safetica Serveru a Safetica konzole * Aktualizace komponeny Safetica Client na koncových stanicích V momentě, kdy bude dostupná aktualizace, se Vám v Safetica konzoli zo...
Tento článek popisuje aktualizaci Safetica pomocí instalačního souboru, pokud není dostupná automatická aktualizace, nebo je server off-line. Aktualizaci existující instalace Safetica vždy provádějte tímto způsobem pro předejití potíží s různými ver...
Pokud máte nainstalovánu verzi Safetica 6, nebo starší a plánujete aktualizaci na nejnovější verzi, doporučujeme postupovat dle tohoto článku. Tyto kroky zajistí, že přechod serveru i klientů na novou verzi proběhne bez výpadku spojení s klienty, nebo ...